[vc_row][vc_column][vc_column_text]   El CONDE (2023) علیرضا خادم: حالا درست پنجاه سال از آن روز نحس و آن کودتای کذایی می‌گذرد. انگار آنچه با کودتای یازدهم سپتامبر 1973 در شیلی رخ داده است از حافظۀ جمعی پاک نمی‌شود. تصویر دردناکی از گذشته‌ای نه چنان دور که مترصد فرصتی است تا در لحظۀ...