فضا، کنش، رویداد

07:581.2K0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .

فضا، کنش، رویداد

فضا مقولۀ گسترده‌ای است که بستر زندگی ذهنی، مادی و اجتماعی انسان را فراهم می‌کند و زمینۀ اندیشیدن، زیستن و هم‌زیستی انسان را شکل می‌دهد و شناخت، فهم، ساخت و بازسازی آن نقش چشمگیری در تغییر زندگی او دارد. فضا حوزۀ اشتراک دانش رشته‌هایی همچون فیزیک، کیهان‌شناسی، فلسفه، جغرافیا، شهرسازی، معماری و طیف گسترده‌ای از هنرها را به هم پیوند می‌زند. امروز گفتمان‌های پیرامون فضا تلاش می‌کنند تا بستر فکری و زیستی را در پژوهش‌های خود بسط دهند. نقش زمینه‌ای فضا روزبه‌روز گسترش می‌یابد و محتواهای بیشتری را می‌پذیرد؛ محتواهای کنش و عمل فردی، گروهی و اجتماعی که دربرگیرندۀ سازوکار شکل‌دهی به رویدادهای متنوع و فرهنگی است و فضا را بسط و گسترش می‌دهند.  

 

هدف اصلی مجله در این پرونده چیست؟

هدف اصلی این پرونده از کوچه، آشنایی با شاکلۀ اصلی تحلیل فضا به‌منزلۀ الگویی برای ایجاد گفتمان در خصوص ارتباط بین مقوله‌های کنش و رویداد در راستای خلق فضای زیستۀ کاربردی و تعاملی کاربران است.

 

سؤالات اصلی مجله در این پرونده:

 1. رویداد و جامعه: رویداد در فضا چگونه می‌تواند هم‌زمانی و هم‌مکانی تعاملات اجتماعی و روابط روزمرۀ کاربران را ممکن سازد؟
 2. فضا و جامعه: فضا چگونه و با چه کیفیتی می‌تواند به کنش‌های اجتماعی کاربران پاسخ مناسب بدهد؟
 3. فضا و قدرت: رابطۀ دوسویۀ فضا و قدرت چه فضایی را برای کاربران شکل می‌دهد؟
 4. فضا و تاریخ: ازآنجایی‌که فضا مفهوم زمان و مکان را در خود جای می‌دهد، تاریخ چگونه بر شکل‌گیری فضا تأثیرگذار است؟
 5. فضا و طراحی: کاربران با چه روشی می‌توانند طراحان را در بازنمایی فضای مخصوص به خود یاری کنند؟
 6. فضا و کنش: فضاهای برنامه‌ریزی‌شده توسط معماران یا شهرسازان چگونه توسط کاربران به مکان کنش‌یافته تبدیل می‌شوند؟
 7. کنش و رویداد: کنش کاربران برای خلق رویداد در فضاهای معماری توسط چه عواملی محقق می‌شود؟
 8. فضا و رسانه‌های اجتماعی: دنیای مجازی تا چه میزان بر روند شکل‌گیری فضا در دنیای واقعی تأثیرگذار است؟
 9. فرم و کنش: فرم معماری تا چه اندازه و چگونه می‌تواند بر کنش و وقایعی که در فضا اتفاق می‌افتد، پاسخ دهد یا آن‌ها را تشدید کند؟
 10. فضا و معماری معاصر: کیفیت فضای معماری چگونه باشد تا به ساختارهایی ازهم‌گسیختۀ جهان معاصر پاسخی مناسب بدهد؟
 11. فضا و فرهنگ: فرم ظاهری و تنوع فضا چه اثراتی در فرهنگ و الگوی زندگی اجتماعی می‌گذارد؟
 12. کنش و گفتمان: آیا گفتمان صرف میان طراحان می‌تواند پاسخ‌گوی پیچیدگی‌های فضای موردنیاز کنشگران باشد؟
 13. فضا و رویداد: وجه خلاق و آفرینش‌گر فضا چگونه منجر به تجربۀ رویدادی منحصربه‌فرد توسط کاربران می‌شود؟
 14. کنش و هویت اجتماعی: کنش در فضاهای خلق‌شده چگونه بر هویت اجتماعی کاربران تأثیر می‌گذارد؟

 

هر جستار جدید، با توجه به یک یا چند سؤال مطرح‌شده باید بتواند به سه‌گانۀ فضا- کنش- رویداد در ارتباط با معماری یا شهرسازی بپردازد؛ به‌طوری‌که ارتباط بین این سه‌گانه، تضادها، ضرورت‌ها و تناقض‌های میان آن‌ها را در جهت فهم بهتر طراح از معماری و کارآمدی بیشتر برای کاربران پاسخ دهد.

مطالب این بخش به نویسندگان کمک خواهد کرد تا جستار خود را مطابق دستورالعمل و ضوابط مجله آماده کنند، بنابراین از نویسندگان محترم درخواست می‌شود، برای جلوگیری از اتلاف وقت، مطالب عنوان‌شده در هر بخش را به‌دقت مطالعه و جستارهای خود را مطابق با دستورالعمل مجله ارسال کنند. درصورتی‌که جستار، طبق موارد ساختاری و نگارشی موجود تنظیم نشده باشد، به مراحل بررسی وارد نخواهد شد.

 • رویکرد موردکاوی (مطالعۀ موردی) در نگارش جستار؛ می‌بایست از یک‌سو با هدف برقراری پل ارتباطی بین مطالعات کتابخانه‌ای و از سوی دیگر، روایت اطلاعات زندگی واقعی باشد که خواندن متن را برای مخاطبان عمومی و غیرمتخصص تسهیل کند. همچنین پرداختن به اسامی اشخاص، ابنیه و شهرها نیز حائز اهمیت است.
 • حفظ اصول جستارنویسی؛ استدلال‌های شخصی، احساسات شخصی، سلیقه‌ها و تجربه‌های فردی نویسنده به سبک خودمانی مطرح شده باشد.
 • متن جستار: باید بین حداقل 1600 و حداکثر 1800 کلمه باشد.
 • تاریخ مهم: حداکثر مهلت ارسال مقالات تا تاریخ 1402/11/15 است.
 • عنوان؛ خطابی یا شعرگونه و به‌صورت دوبخشی به دو زبان فارسی و انگلیسی باشد.بین 5 الی 15 کلمه

مثال: بردمن؛ فضیلت غیره منتظرۀ جهل                                

Birdman; the Unexpected Virtue of Ignorance

بخش اول عنوان به‌صورت کوتاه و هنری؛ بخش دوم نیز به‌صورت توضیح علمی و مشخص‌کنندۀ بخشِ اول عنوان باشد.

 • لب‌کلام هر جستار باید حداکثر 45 کلمه باشد. لب‌کلام در ابتدای متن قرار می‌گیرد و نباید از متن اصلی برداشته شده باشد.
 • معرفی نویسنده به‌صورت مختصر باشد؛ مثال:

محسن اکبرزاده. 1364

دانش‌آموختۀ دکتری معماری اسلامی از دانشگاه هنر اصفهان، عضو هیئت‌علمی دانشگاه و گروه طراحی بافت پیرامون حرم رضوی.

 • هر جستار می‌تواند حداکثر یک نویسنده داشته باشد.
 • نویسندگان با ارسال مقالات، اجازه انتشار آن ها را به صورت فیزیکی و الکترونیکی با حفظ حقوق معنوی نویسنده به انتشارات کوچه باغ هنر و اندیشه می دهند.
 • ارجاع مستقیم در متن باید به‌صورت درون‌متنی و در انتهای مقاله تحت عنوان بخش «منابع» به روش APA نوشته شود.
 • دقت کنید، در فرم «ارسال مقاله» در بخش‌های عنوان فارسی و انگلیسی، لب کلام، معرفی نویسنده و متن جستار، اگر کلمات بیشتر از حداکثر مجاز باشد، سیستم به‌طور خودکار کلمات اضافی را حذف خواهد کرد؛ بنابراین پیش از ارسال مقاله، بخش‌های نام‌برده را مجدد بازنگری فرمایید، همچنین محدودیت تعداد کلمه به‌دقت رعایت شود و در صورت اطمینان مقاله را ارسال کنید.

 

نحوۀ ارسال مقالات:

جستارها می‌بایست در وب‌سایت مجله و در بخش «ارسال مقالات» مربوط به بخش «آداب نوشتن» بارگذاری شوند. دقت داشته باشید  پس از ارسال موفقیت‌آمیز جستار، سامانه یک کد رهگیری صادر خواهد کرد.

https://koochemag.ir/

 • هر متن و مقاله‌ای که درج می‌شود، تنها بیانگر دیدگاه نویسنده‌اش است.
 • نشریۀ فرهنگی- هنری کوچه ‌باغ هنر و اندیشه مطالب را در صورت نیاز با ویرایش به چاپ می‌رساند.
 • در چاپ مطالب نشریۀ کوچه‌باغ هنر و اندیشه قانون حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان رعایت می‌شود.
 • درج مطالب نشریۀ فرهنگی- هنری کوچه‌ باغ هنر و اندیشه توسط هر شخص حقیقی و حقوقی در سایر نشریات یا فضای مجازی، می‌بایست با مجوز کتبی نشریه باشد.

سامانه به تعداد کلمه حساس است. بنابراین محدودیت تعداد کلمه به‌دقت رعایت شود.

پس از ارسال موفقیت‌آمیز جستار یک کد رهگیری در بخش ارسال مقاله برای‌تان صادر خواهد کرد.

لینک کوتاه
https://koochemag.ir/?p=15463