دومین دوره مسابقه طراحی معماری «خانه دوست کجاست؟»

24:1718.6K
 • 1632. برندۀ رتبۀ اول: امیرحسین رفعتی و مریم اسفندیاری
  کوچه های دوستی – خانه دوست یا خانه هایی که دوستی می سازند! تحولات اخیر در بافت محله تخت گنبد اصفهان موجب شکل گیری فضاهایی تهی، فاقد کاربری مناسب و مهجور در قلب بافت مسکونی شده است. این فضاها علاوه بر ناهنجاری بصری به مرور سبب شکل گیری رفتارهای ناهنجار در محله، تحت شعاع قرار گرفتن آرامش و امنیت ساکنان و مهاجرت آنها خواهد شد. این تغییرات در نهایت محله را به فضای ناهنجاری های اجتماعی تبدیل و بافت آن را روز به روز فرسوده تر می کند. سایت مورد نظر در یکی از این فضاهای تهی قرار گرفته است. هدف ما در طراحی پاسخ به این معضل و ارائه راه حلی جهت بازگرداندن جریان زندگی و مهیا کردن بستری برای تداوم سکونت و پایداری آن در گذر زمان است. چرا که با گذر زمان محبت و دوستی میان اهالی شکل گرفته و احساس تعلق نسبت به محیط در آنها ایجاد می شود. در نتیجه محله به عنوان ساختار اصلی شهر با تمام کیفیت های مثبتی که از آن انتظار می رود پدید می آید. بنابراین کاربری مسکونی برای فضای تهی مذکور در نظر گرفته شد. حال این سوال پدید آمد که خانه های جدید چگونه می توانند به نیازهای در حال تغییر ساکنان معاصر خود به خوبی پاسخ دهند و در عین حال در برابر مداخله های تخریب گر آینده ایستادگی کرده و زنده بمانند. اشتراک زمین های مسکونی و طراحی کل این فضا به صورت یک مجتمع، قدرت ساکنان محلی را افزایش داده و مانع تملک و تخریب تک به تک و از بین رفتن بافت توسط سودجویان می شود. همچنین ایجاد تسهیلات متناسب با نیازهای روز اهالی آسان تر خواهد شد و بافتی همگون و هماهنگ با کیفیت محیط شکل خواهد گرفت. در فرایند طراحی پس از جانمایی واحدهای همسایگی، به منظور رسیدن به تراکم مناسب و حفظ حریم بصری میدان و اهالی، بستر طراحی را یک طبقه پایین تر از تراز محله در نظر گرفتیم. در این سطح دسترسی های پیاده و سواره روی آهسته برای اهالی، و فضاهای جمعی جهت افزایش تعاملات در نظر گرفته شد. در تراز صفر فعلی نیز دسترسی های پیاده را در امتداد مسیرهای موجود به شکل کوچه هایی در ارتفاع قرار دادیم. سپس به طراحی خانه در سایت معرفی شده در بستر جدید پرداختیم. این خانه بایستی در کنار ایجاد شرایط مطلوب زیست انسان و توجه به نیازهای او، نسبت به تغییرات روش زندگی ساکنانش در گذر زمان منعطف باشد. بنابراین تمرکز اصلی طراحی بر چگونگی تفکیک و تعامل عرصه ها با یکدیگر، زندگی فضای باز و بسته در کنار هم و انعطاف پذیری و انطباق پذیری فضاها قرار گرفت. خانه جهت حفظ حریم خود توسط پوسته ای که به سمت بیرون تا زده شده، محصور شد. این تا‌ خوردگی علاوه بر افزایش نورگیری سایبانی برای رهگذران ایجاد می‌نماید. درون پوسته عرصه های باز و بسته متناسب با نوع کارکرد فضا در کنار هم ساختار یافت. فضاهای بسته به مثابه هسته درونی با گشودگی و بازشوهای وسیع جهت بهره گیری حداکثری از نور و تعامل با فضاهای باز طراحی شد.
 • 1748. برندۀ رتبۀ دوم: سعید جلولی، مهتا سعادت و مریم ندرخانی
  با توجه به مسئلۀ مطرح‌شده، بر آن شدیم تا به دنبال راه‌حلی برای بازآفرینی الگویی معاصر در وضعیت موجود و ایجاد شرایطی برای زیست بهتر انسان‌ها و تعامل با بدنۀ شهر باشیم. وضع موجود را مورد بررسی قرار دادیم و به‌ نحوۀ برخورد خانه‌های امروزی با مسئلۀ الگوی فضا رسیدیم، پروژه‌ها را بازخوانی کردیم تا به دنبال پاسخ مناسب برای مسئله باشیم. در این خوانش موضوع نحوۀ برخورد توده-فضا برایمان حائز اهمیت شد. به عقب برگشتیم، به تاریخ معماری خودمان تا بتوانیم پاسخ سؤال خود را در بناهای تاریخی پیدا کنیم که به برخوردهای متفاوتی از توده-فضا رسیدیم. توده-فضا در نمونه‌های تاریخی مانند کوشک، خانه‌های حیاط‌‌‌دار، خانه با حیاط مرکزی، گودال باغچه و همچنین خانه‌های معاصر رفتار متفاوتی دارند. با توجه به الگوهایی که بررسی کردیم، موضوع برخورد با شیوه‌ها‌ی متفاوتی از توده‌گذاری را مورد گفت‌و‌گو و تمرین قرار دادیم. مفهوم توده: یکی از بارزترین وجوهی که در حالت عمومی ساختمان‌های معمولی با آن شناخته می‌شوند، بسته بودن ساختمان‌هاست. به‌واسطۀ همین بسته بودن است که ساختمان برای ناظر درون آن جنبۀ محفظه و برای ناظر خارج آن جنبۀ توده می‌گیرد؛ اما چطور می‌توانستیم به نوع دیگری از رابطۀ توده-فضا دست یابیم؟ توانستیم در الگوهای موجود رابطۀ این دو نگاه معماری را بیابیم و بتوانیم آن کیفیات فضایی‌ گمشده در معماری امروزی (آپارتمان‌نشینی) که در معماری تاریخی نیز داشتیم را بازآفرینی کنیم، آن‌هم در قالب الگویی متفاوت. پس باید چیزی از تاریخ معماری را در معماری امروزی احیا می‌کردیم که هم کیفیات فضایی گذشته را به ما عرضه کند و هم اینکه بتواند نحوۀ برخورد با توده-فضا را میسر کند. حیاط چیزی است که امروز چهرۀ آن در آپارتمان‌نشینی کم‌رنگ شده، ولی در گذشته چهره‌ای پررنگ‌‌تری داشته و دارای کیفیات فضایی فوق‌العاده‌ای بوده است؛ بنابراین از گودال باغچه به‌عنوان قالبی برای ایجاد توده-فضا و احیای کیفیات فضایی استفاده کردیم. به‌این‌ترتیب، به‌واسطۀ توده‌هایی که به وجود آوردیم حیاط را برای هم‌خوانی با زمینۀ موجود و برخورد مناسب با هم‌جواری‌ها درون گودال جانمایی کردیم، ولی در عین تقلید نکردن از شیوۀ قدیمی، ارتفاع بنا را کوتاه و بخشی دیگر را در دل زمین تعریف کردیم که حاصل آن ایجاد حیاط‌هایی در هستۀ مرکزی (توده) با قابلیت استفاده در سطح منفی و حیاط‌‌هایی در همکف برای ارتباط بین فضاها شد. در «حیات خانه» ارتباطات فضاهای مختلف را به‌وسیلۀ جدا کردن‌شان از یکدیگر به نحوی متفاوت از آپارتمان‌ها و خانه‌های امروزی شکل دادیم. از طرفی عملکرد حیاط از خانۀ معاصر را بازنگری و با الهام از گودال باغچه، حیاط خانه را پیونددهنده‌ و دربرگیرندۀ فضاهای جداشده در نظر گرفتیم. تفکیک فضاهای عمومی و خصوصی در این بنا در ترازهای متفاوت صورت گرفته است. فضاهای عمومی در طبقۀ همکف، فضاهای خصوصی در طبقۀ منفی یک و حیاط در طبقۀ منفی دو جانمایی شده‌اند. با این برخورد توانستیم در محدودۀ زمینی کوچک، حیاط، ایوان و مهتابی داشته باشیم و کیفیات فضایی را که در فرایند طراحی این پروژه مدنظر قرار داده بودیم، بیابیم و آن‌ها را ارتقا دهیم. توده در ارتباط با بیرون حجم و فرم خالص، خود را نمایان می‌کند. با توجه به سایت و بناهای موجود برای انتخاب مصالح از آجر استفاده کردیم. سبزینگی حیاط که در جداره‌های گودال‌باغچه وجود دارد، از یک‌سو باعث بالا بردن کیفیت حیاط می‌شود و از سوی دیگر تا طبقات بالا هدایت می‌شود و این سبزینگی را به محله نیز هدیه می‌دهد.
 • 1739. برندۀ رتبۀ سوم: مهدی پناهی، عاطفه موسوی، رضا سوادی و پریسا سلیمانیان
  بیان مسئله: در پاسخ به فراخوان مسابقه، ما در ابتدا به نحوۀ مواجهه با بستر طرح -محلۀ تخت گنبد- و فضای وسیع تخریب‌شده‌ای که در دل این بافت محله‌ای طی تحولات یک دهۀ اخیر ایجاد شده است، اندیشیدیم تا در قالب این چالش بزرگ‌تر بتوانیم به چگونگی شکل‌گیری طرح خانۀ مسکونی بپردازیم. طرح توسعۀ شهر امروز (به بهانۀ تأمین دسترسی)، با مداخله‌ای بزرگ‌مقیاس،‌ از بالا به پایین و دستوری،‌ حفره‌ای خالی و خاکی را درون بافت شهری درهم‌تنیده‌ای ایجاد کرده که خود در دورۀ سنتی به شیوه‌ای بطئی، جزءبه‌جزء و از انباشت کنش‌های خرد ساکنان آن شکل‌گرفته و توسعه یافته بود. فقدان دانش دربارۀ چگونگی شکل‌گیری و توسعۀ بافت‌های سنتی شهرها و سازوکارهای اجتماعی-فضایی حاکم بر آن‌ها، تدوین و اجرای قوانین برنامه‌ریزی و معماری را برای آن‌ها دشوار می‌کند و طرح‌های توسعه به بهانۀ تأمین نیازهای معاصر در این بافت‌ها را غالباً با شکست مواجه می‌کند و قادر نیست هیچ‌گونه سازش و اتصالی با آنچه در این بافت‌ها جاری بوده است ایجاد کند. چگونه می‌توان به طرحی از خانه و محله اندیشید که به جریان خصوصی‌سازی و انحصاری شدن منابع و قلمروهای عمومی شهر معاصر تن ندهد، بلکه به فرایندی بینجامد که حقوق ساکنان در تصمیم‌سازی و مدیریت منابع مشترک‌شان را محترم شمارد و مشارکت و مسئولیت‌پذیری آن‌ها در قبال فضای زیست‌شان را بر‌انگیزد؟ سکونت و خانه معاصر چگونه در این فرایند، تجسم معمارانه می‌یابد؟ هدف: • طراحی فرایند تدریجی و جزءبه‌جزء شکل‌گیری مجدد بافت تخریب‌شده محلۀ مسکونی تخت‌گنبد بر اساس مطالعۀ مورفولوژی بافت تاریخی و سازوکارهای اجتماعی-فضایی آن تا اول اینکه بتواند پیوند و اتصال مناسبی با بافت تاریخی موجود محله برقرار کند؛ دوم اینکه حقوق و نقش مردم و ساکنان را در تصمیم‌سازی برای محیط زندگی‌شان محترم شمارد و سوم اینکه ارزش‌های اجتماعی در ساخت و حفظ همسایگی و قلمروی عمومی بافت همچون مشارکت، مسئولیت‌پذیری، تعامل و همکاری میان ساکنان را احیا کند. • طراحی خانه‌ای که نسبت به فضای مدنی زیستش در محله سخاوتمند و گشاده باشد و در اتصال با همسایگی‌های دیگر قلمروی عمومی بافت را شکل دهد. راهبردهای طراحی: • طراحی فضایی بینابین قلمروی خصوصی خانه و قلمروی عمومی محله که به لحاظ عملکردی و کالبدی به خانه تعلق دارد و ساکنان خانه آزادی و اختیار استفاده از آن را به‌عنوان فضایی نیمه‌عمومی دارند. این فضا می‌تواند با گفت‌وگو، توافق و تعامل با دیگر ساکنان همسایگی به‌عنوان فضای سبز، فضای کار و فراغت یا حتی اختصاص‌یافتن به دسترسی عمومی بافت مورد استفاده قرار گیرد. این فضا می‌تواند مرز قطعی و برنده میان حقوق خصوصی و عمومی را از بین ببرد و مشارکت و مسئولیت‌پذیری ساکنان همسایگی نسبت به محله‌شان را برانگیزد. • طراحی مدولار واحدهای مسکونی بر اساس فضاهای متنوع سکونت و کار که امکان جابه‌جایی، تغییر، گسترش و تقسیم فضایی را بر حسب نیازها و ضروریات زندگی در طول زمان و در نسبتش با بستر قرارگیری در بافت دارا باشد. این شیوۀ طراحی امکان ساخت الگویی قابل‌تکثیر و تنوع‌پذیر در عین حفظ اتصال و همگنی با بافت را فراهم ساخت.

آثار منتخب شایستۀ تقدیر ویژه

 • 1676: ندا دیزجی
 • 1703: امیرحسین نوربخش، علی شفیق و محمد جواد جولایی زادگان

آثار منتخب شایستۀ تقدیر

 • 1714: فرید رجبی، امیر حسین نجیمی، یاسمین صابری، معصومه شصتی و ندا جهانتاب
 • 1696: شبنم خزلی و مهراد حبیبی
 • 1629: امیر کامرانی دمیرچی
 • 1613: ستاره سلیمانی طادی و مروارید موید
 • 1610: مهرداد بیرانوند، احسان میردریکوند، صبا قاسمی و ساناز رومیانی

آثار مرحلۀ نهایی

 • 1732: علی قربانعلی، امیر حسین علیزاده سعادت و امیر حسین عرب
 • 1720: سحر رجب و محمد عرب مازار
 • 1708: محمدعارف قربانی و امیررضا فرج اللهی فر
 • 1670: محمد شالی کار و حدیثه پورابراهیم
 • 1639: علی اخلاقی باقوجری و شقایق ناجی
 • 1628: امین رجب بلوکات، مهسا پورسمر، علیرضا رضایی و ساجده افشاری مهر
 • 1627: سپیده پاشاپور، فاطمه صنعت و سیده کیمیا موسوی
 • 1621: امیرحسین کساری، محمد غضنفری، حانیه یزدان پناه، الناز تیموری و مینا صیادی
 • 1616: دانیال شاملو، شهربانو پارساکیان، ستاره طهرانی، آرش قناطیر و آنیتا یوسف زاده
 • 1595: محمدرضا واعظی و سینا وطن‌دوست
 • 1592: عبدالرحمان کدخداصالحی
 • 1590: علی داراب زاد و طیبه محمودی

آثار مرحلۀ نیمه‌نهایی

 • 1783: امیرحسین کیخسروی
 • 1781: مهسا قاسمی و ابراهیم ولیزاده
 • 1776: سید منصور حیدری حسنی، حمیدرضا شعبانی و هانیه فارغ دفاعی
 • 1773: لیلا عبائیان، فریبا محمدی و کیانا جابری
 • 1766: مهدی خدابنده لو، شیوا خدادادی و نیلوفر محرابی
 • 1763: سیاوش صفری و امیرکیوان علی محمدی
 • 1736: امیرمحمد خداپناهی، یاسمن علیزاده مقدم و زهره بختیاری
 • 1730: مهدی نیک‌فرجام، مهران آبیلی، صبا عبدالشاهی و حمیدرضا گوگردچیان
 • 1725: مارال عباسی مقانکی، پریسا نیک فلاح، نازنین میرهاشم چگنی و آتنا شفیع بیک محمدی
 • 1719: احمدرضا باباشاهی
 • 1697: آیلار اردوئی، بهار جابری انصاری و یاسمین رحیمی
 • 1690: مریم اختیاری، سارا نصیری کیان آبادی، فاطمه شعبانی، سید رضا سیادت نژاد قلاتی و زهرا خائف
 • 1685: رسول فتح الهی و نیلوفر شمسی
 • 1683: محمدمهدی جلوانی و سیدسینا هاشمی
 • 1673: مرتضی مرسلی، حسین بزرگمهر، علی رضا صمدی، فائزه محبت پور و مقداد باقری
 • 1672: نیلوفر پورکریمی دریاکناری و نادیا قشلاقی
 • 1671: آرمین شمشیری و علی عطروش
 • 1664: شقایق مهرزاد ثمرین، فاطمه شیرزادفر و سحر سبحانی
 • 1656: فردین طهماسبی نوترکی و زهرا گله دار
 • 1654: محمد جمال کابلی
 • 1651: کیا تدین
 • 1631: محمدحسن حبیبی دهکردی، محمد حسین آئینی و سید اردشیر دیباج
 • 1623: مهسا مقری و مطهره پورجعفری
 • 1618: رضا بلدی، ناهید اسدی، مینا جهانگیری و مهشید فرهمند

بیانیۀ هیئت‌داوران مسابقۀ طراحی معماری «خانۀ دوست کجاست؟»

در این روزهای سخت، دیدن پروژه‌هایی که در آن‌ها رؤیای خانۀ معاصر، آزادانه به تصویر کشیده شدند، امیدبخش است و به همۀ ما یادآوری می‌کند که تصور خانۀ معاصر نه از انجماد ضوابط و مقررات، بلکه با رؤیاپردازی آزادانهٔ آن امکان‌پذیر است. هم‌زمانی این مسابقه با جریانات امروز، مؤکد همین میل آزادی‌خواهی انسان است؛ همچنین موجب یادآوری به طراحان و مدیران شهری می‌شود که فضاهای شهری برآمده از نگاه کنترل‌گر بالا به پایین تا چه میزان این حق ازلی و ابدی انسان را نادیده می‌گیرد.

هیئت‌داوران دومین دورۀ مسابقۀ «خانۀ دوست کجاست؟» از برگزارکننده و تمامی شرکت‌کنندگان این رویداد تشکر می‌کند و اعلام می‌دارد که در داوری این دوره ضمن توجه به پروژه‌هایی که به‌دور از کلیشه‌ها به توسعۀ ظرفیت‌های معماری پرداختند، امتیاز ویژه‌ برای پروژه‌هایی قائل شد که با آگاهی نسبت به بی‌اعتنایی نابودی سیستماتیک زندگی روزمره و هویت‌های متکثر در شهر و با انتخاب استراتژی مناسب، تصویر خانۀ معاصر را با رؤیای یک محلۀ پویا گره زده بودند تا بر این نکته تأکید کنند که فقط در بستری مبتنی بر گفت‌وگو و تعاملات و مراودات اجتماعی می‌توان خانه‌ای برای امروز بنا کرد.

 

امضاکنندگان:

الهام فخاری، رضا حبیب زاده، شادی عزیزی، علیرضا شرافتی، علیرضا مشهدی میرزا، محمد عرب، آرش خداداد

به نام خداوند جان و خرد

گزارش مدیر مسابقۀ «خانۀ دوست کجاست؟»، سال 1401

مرتضی خیاط پور نجیب

نشریۀ فرهنگی- هنری «کوچه باغ هنر و اندیشه»، دومین دورۀ مسابقۀ طراحی معماری «خانۀ دوست کجاست؟» را در راستای دغدغه‌های فرهنگی-هنری خود و همچنین با هدف ایجاد انگیزه و اشتیاق در بین معماران و  شهرسازان جوان، در تابستان و پاییز سال 1401 برگزار کرد. در این راستا، داوران مسابقه با هدف مشارکت در این فعالیت درون‌صنفی و حمایت از طراحان جوان، داوری آثار این رقابت را بر عهده گرفتند.

تا پایان مهلت قانونی ارسال آثار (26 شهریور 1401)، تعداد 165 اثر به دبیرخانۀ مسابقه ارسال شد. داوری این آثار در دو مرحله، به‌صورت مجازی از تاریخ 27 شهریور تا 4 مهر 1401 و در یک مرحله به‌صورت حضوری اقناعی در روز جمعه مورخ 29 مهرماه با حضور داوران گرامی مسابقه انجام شد که پس از ساعت‌ها نقد و بررسی مسئولانه و متعهدانۀ ایشان، سه اثر رتبۀ اول، دوم، سوم و هفت اثر منتخب رویداد مشخص شدند.

لازم به ذکر است که شرایط سیاسی کشور موجب اتخاذ تصمیم جمعی «نشریه، داوران و حامیان مسابقه» برای تعویق در انجام داوری نهایی و برگزاری مراسم اعلام نتایج مسابقه نسبت به برنامۀ اولیه، به‌منظور اتخاذ تصمیم درست نسبت به شرایط سطح کشور شد. در این خصوص با تعامل و هم‌فکری شرکت‌کنندگان محترم که بالغ‌بر 400 نفر از معماران و طراحان جوان را تشکیل می‌دادند تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1-     عدم برگزاری مراسم اهدای جوایز در قالب جشن یا مراسم؛ برای نشان دادن موضع همراهی با تحولات جاری کشور.

2-     نگارش بیانیۀ هیئت‌داوران؛ به‌طور خلاصه در رابطه با آثار و معیارهای بررسی آن‌ها و شرایط پیش‌آمدۀ اجتماعی اثرگذار در طول مسابقه.

3-     اطلاع‌رسانی هرچه سریع‌تر نتایج در قالب پست اینستاگرام و انتشار آثار منتخب در وب‌سایت نشریه و کانال تلگرام نشریه پس از نگارش بیانیه توسط هیئت‌داوران.

4-     برگزاری نمایشگاه و جلسۀ معرفی و نقد آثار در زمان مناسب اجتماعی در شهر تهران و اصفهان.

5-     بازنشر آثار مرحلۀ نهایی مسابقه در صفحۀ اینستاگرام نشریه در زمان مناسب اجتماعی.

 

مراحل داوری مسابقه:

مرحلۀ اول «مجازی»: هر داور 10 اثر منتخب خود را بدون اولویت‌بندی از بین 165 اثر ارسال‌شده به دبیرخانۀ مسابقه مشخص کرد. در پایان این مرحله 46 اثر به‌عنوان آثار مرحلۀ نیمه‌نهایی مشخص شد. ازاین‌بین 15 اثر که حداقل توسط دو داور معرفی شده بودند به مرحلۀ نهایی راه پیدا کردند.

به‌منظور اطمینان خاطر بیشتر از کیفیت آثار مرحلۀ نهایی، از داوران درخواست شد تا با بررسی مجدد 31 اثر تک انتخاب‌شده، یک اثر دیگر را که شایستگی حضور در مرحلۀ نهایی دارد، اما در بین 15 اثر قرار ندارد، به جمع آثار مرحلۀ نهایی اضافه کنند. در پایان مرحلۀ اول 22 اثر به‌عنوان آثار مرحلۀ نهایی مسابقه مشخص شد.

مرحلۀ دوم «مجازی»: هر داور از بین 22 اثر مرحلۀ نهایی، 3 اثر منتخب خود را که شایستگی بررسی به‌عنوان سه اثر برندۀ مسابقه را داشت، بدون اولویت‌بندی معرفی کرد. در پایان این مرحله 14 اثر برای بررسی در جلسۀ داوری اقناعی انتخاب شد.

مرحلۀ سوم «حضوری»: در ابتدای جلسۀ اقناعی هر داور در مورد هریک از سه انتخاب خود در مرحلۀ دوم، به ارائۀ توضیحات پرداخت و پس از این مرحله با مشورت و هم‌فکری داوران، 4 اثر از بررسی بیشتر کنار گذاشته شد که همچنین موجب تعیین 10 اثر منتخب بدون اولویت‌بندی شد.

مرحلۀ چهارم «حضوری»: پس از ساعت‌ها نقد و بررسی آثار، هیئت‌داوران 5 اثر را از بین 10 اثر منتخب مسابقه شایستۀ ورود به مرحلۀ امتیازدهی برای تعیین برندگان رقابت تشخیص داد.

نتیجۀ مسابقۀ طراحی معماری خانه دوست کجاست؟ با تعیین شناسه‌های رتبه‌های برتر اول تا سوم، دو اثر منتخب شایستۀ تقدیر ویژه و پنج اثر منتخب شایستۀ تقدیر (طبق مشخصات نام‌نویسی در مسابقه)، به ترتیب زیر اعلام می‌شود:

رتبه

کداثر

                    برندۀ رتبه اول                                                                        

امیرحسین رفعتی و مریم اسفندیاری

1632

                     برندۀ رتبه دوم                                                                         

سعید جلولی، مهتا سعادت و مریم ندرخانی

1748

                     برندۀ رتبه سوم                                                                          

مهدی پناهی، عاطفه موسوی، رضا سوادی و پریسا سلیمانیان

1739

                          اثر منتخب شایستۀ تقدیر ویژه                                                                             

ندا دیزجی

1676

امیرحسین نوربخش، علی شفیق و محمد جواد جولایی زادگان

1703

                      اثر منتخب شایستۀ تقدیر                                                                      

فرید رجبی، امیر حسین نجیمی، یاسمین صابری، معصومه شصتی و ندا جهانتاب

1714

شبنم خزلی، مهراد حبیبی

1696

امیر کامرانی دمیرچی

1629

ستاره سلیمانی طادی، مروارید موید

1613

مهرداد بیرانوند، احسان میردریکوند، صبا قاسمی، ساناز رومیانی

1610

عنوان این مسابقه اقتباسی است از شعر نشانی، اثر سهراب سپهری.

در فلق بود كه پرسید سوار

آسمان مكثی كرد

رهگذر شاخۀ نوری كه به لب داشت

به تاریكی شن‌ها بخشید و به انگشت

نشان داد سپیداری و گفت

نرسیده به درخت

كوچه‌باغی است كه از خواب خدا

سبزتر است

و در آن عشق به اندازۀ پرهای صداقت آبی است

می‌روی تا ته آن كوچه

كه از پشت بلوغ سر به‌در می‌آرد

پس به سمت گل تنهایی می‌پیچی

دو قدم مانده به گل

پای فوارۀ جاوید اساطیر زمین می‌مانی

و تو را ترسی شفاف فرامی‌گیرد

در صمیمیت سیال فضا، خش‌خشی می‌شنوی:

كودكی می‌بینی

رفته از كاج بلندی بالا

جوجه بردارد از لانۀ نور

و از او می‌پرسی

خانه دوست کجاست؟

سهراب سپهری. 1346. کتاب حجم سبز.

موضوع مسابقه: طراحی یک خانه مبتنی بر نسبت خانه با مکان برای شهروند امروز در هستۀ تاریخی شهر اصفهان

ارکان مسابقه:

برگزار کننده و مجری مسابقه: نشریه کوچه باغ هنر و اندیشه
مدیرمسابقه: مرتضی خیاط پور نجیب

ارکان اجرایی مسابقه:
مدیر سایت: مهدی غفاری
طراحی پوستر: الهه مرادی، حسین خراسانی
گرافیست: فرشته نوری
عکاس: یاسمن لواسانی

 

نوع مسابقه

از نظر محتوایی: طراحی تفصیلی
از لحاظ نوع و دامنۀ شرکت‌کنندگان: مسابقۀ آزاد ملی
از نظر مراحل و نحوۀ داوری: یک مرحله‌ای

هزینۀ ثبت‌نام زودهنگام هر گروه: 120 هزار تومان

هزینۀ ثبت‌نام دیرهنگام هر گروه: 200 هزار تومان

طراح پوستر: الهه مرادی و حسین خراسانی

برنامۀ مسابقه:

«خانه دوست کجاست؟» عنوان مسابقه‌ای است که در آن به دنبال نشانی خانه در متن شهری می‌گردیم که این بار سرشار از داستان و تاریخ است.

مکان اصفهان است، پشت میدانِ نقش‌جهان، پسِ گنبد مسجد شیخ لطف اله، در گوشه‌ای از محلۀ تخت گنبد، در کنار فضای تهی خاک‌اندودی که محصول تحولات یک دهۀ اخیر است… مرکز شهر و بافت تاریخی اصفهان طی چند دهۀ گذشته، همچون بسیاری از مراکز شهری ایران، دستخوش تغییر و تحولات زیادی قرار گرفته و بخشی از ظرفیت‌ها و کیفیت‌های مثبت آن از دست رفته است. محله‌های پیرامون میدان نقش‌جهان، نه‌تنها از این قاعد مستثنا نبوده که به‌واسطه هم‌جواری با میدان و بناهای شاخص آن به زمین حاصلخیزی برای کاشت ایده‌های معماران، مدیران شهری و سرمایه‌گذاران بدل شده است. به نظر می‌رسد در تمامی جریانات مداخله‌گرایانه در این بافت، موضوع سکونت و متن اجتماعی موجود، مورد غفلت قرارگرفته و امر سکونت و مسائل آن به حاشیه رانده شده است، این موضوع از این منظر حائز اهمیت است که بخش زیادی از ساختار شهر اصفهان، متکی بر شکل‌گیری محلات توسعه یافته و محلات به‌عنوان هسته‌های تشکیل‌دهندۀ این ساختار، از جز به کل شکل گرفته و شهر را توسعه داده است؛ بنابراین خانه و زندگی دائم و روزمرۀ مردم را می‌توان ژنوم اصلی این ساختار در نظر گرفت. بدین‌جهت خانه و امر سکونت موضوعاتی است که با حفظ و به‌روزرسانی آن‌ها، نقش مهمی در توسعۀ پایدار ایفا می‌کنند.

و اما «خانه»، اولین و مهم‌ترین مفهومی که انسان را به معماری پیوند می‌زند؛ «خانۀ دوست کجاست» به دنبال الگویی معاصر از خانه است که بتواند شرایط بهتر برای زیستن و تاب‌آوری در دوران معاصر در این مکان خاص فراهم آورد.

در این فرایند آنچه جست‌وجو می‌شود این است: چگونه مفهوم خانه می‌تواند برای انسان امروز، خارج از پارادایم‌های موجود برنامه‌ریزی، طراحی و ساخت‌وساز تجربه‌ای جدید برای زیستن ایجاد کند؟ همچنین با قرارگیری سایت پروژه در این مکان خاص، بی‌درنگ این سؤال مطرح می‌شود که نسبت این بیان معاصر از خانه با مکان چیست؟ اگر نسبتی دارد چگونه؟ و اگر نسبتی ندارد، چرا؟

اهداف نشریۀ کوچه از برگزاری مسابقه:

اهداف کاربردی: ایجاد فرصتی برای تمرین مسئلۀ بازآفرینی خانۀ بومی در موقعیت امروز اصفهان، فارغ از ضوابط و قوانین ناکارآمد. به همراه رویکردی نوآورانه در مواجهه با مسائل اصلی جاری و پیش روی ایران، ازجمله بحران تأمین آب، مسائل سلامت روان، پیامد‌های تغییرات اقلیمی برای ایران، چالش‌های قومی و نزاع‌های هویتی، تغییر الگوی خانواده، رکود مسکن، مسائل نسلی و ضرورت نوسازی شهری.
اهداف فرهنگی: ایجاد انگیزه، اشتیاق و فرهنگ مشارکت در بین طراحان معماری و طراحان شهری جوان.

مدیر مسابقه

مرتضی خیاط پور نجیب
دانش‌آموختۀ معماری و دکتری شهرسازی از دانشگاه آزاد اسلامی (تهران جنوب)، صاحب‌امتیاز و مدیرمسئول نشریۀ کوچه باغ هنر و اندیشه

داوران

الهام فخاری
دانش‌آموختۀ دکتری تخصصی روان‌شناسی؛ عضو پیشین شورای شهر تهران
پیام فروتن
عضو هیئت‌علمی و استادیار گروه هنرهای نمایشی دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران؛ برندهٔ جایزهٔ بهترین طراح صحنه از جشنواره تئاتر فجر
رضا حبیب زاده
دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد معماری از دانشگاه شهید بهشتی (1380)
شادی عزیزی
عضو هیئت‌علمی و استادیار دانشکدۀ معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، هم‌بنیانگذار مهندسین مشاور نگین شهر آینده (نشا)
علیرضا شرافتی
دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد معماری و شهرسازی از دانشگاه شهید بهشتی تهران، هم‌بنیان‌گذار استودیو ارش بعد چهارم فضا
علیرضا مشهدی میرزا
دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد معماری از دانشگاه علم و صنعت، مؤسس دفتر معماری «علیرضا مشهدی میرزا»
محمد عرب
دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد معماری از دانشگاه آزاد اسلامی، هم‌بنیانگذار گروه «طراحی فضا، رویداد، شهر»

داوران جایگزین

آرش خداداد
دانش‌آموختۀ دانشکدۀ هنرهای زیبای دانشگاه تهران و مؤسس دفتر معماری کوشک طرح
ادیب ایروانی
دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد معماری از دانشگاه آزاد اسلامی، عضو مؤسس پلتفرم سه‌بر

رتبۀ اول: مبلغ 20 میلیون تومان، تندیس کوچه و لوح تقدیر
رتبۀ دوم: مبلغ 10 میلیون تومان و لوح تقدیر
رتبۀ سوم: مبلغ 5 میلیون تومان و لوح تقدیر
هفت اثر منتخب: لوح تقدیر

مشخصات تفصیلی سایت:

معرفی سایت: شهرداری منطقۀ 3، محلۀ تخت گنبد اصفهان

مساحت سایت:

138.55 مترمربع

ابعاد و تناسبات سایت: شمال- 11.33؛ جنوب- 13.05؛ شرق- 11.11؛ غرب- 11.23

دسترسی‌ها: کوچه با عرض 3.10 متر از ضلع شمال – کوچه با عرض ۹ متر از ضلع شرق.

هم‌جواری‌ها: مسکونی

شیب: صفر درصد (0%)

بافت فرسوده: بله

بافت ناپایدار: بله

بافت تاریخی: بله

حریم مترو: خیر

حریم گسل: خیر

برخی از ضوابط عرف شهرداری اصفهان که در این مسابقه الزامی به رعایت آن‌ها نیست:

ارتفاع ساختمان: ۶ متر تا روی جان‌‌پناه.
سطح اشغال: ۶۰ درصد به‌علاوۀ ۱.۲۰ در شمال پلاک.
پارکینگ مسقف: غیر الزامی
آسانسور: غیر الزامی
زیرزمین: مجاز
حداکثر میزان پیشروی کنسول به خیابان (متر): صفر

شرایط و ضوابط شرکت در مسابقه:

استفاده از شیت فرمت و قالب چیدمان آثار الزامی است. برای دانلود فایل زیپ شیت مسابقه و اطلاعات مورد نیاز کلیک کنید.

این مسابقه بر اساس قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان است؛ برگزارکننده و ارکان مسابقه و پدیدآورندگان ملزم به رعایت این قانون هستند.
این مسابقه در هر شرایط دارای برنده برای سه رتبه اول خواهد بود؛ همچنین دو نفر رتبۀ مشترک نخواهد داشت.
تمام عناصر بصری هر اثر باید به‌صورت اختصاصی برای این مسابقه طراحی شده باشد.
آثار نباید پیش از اعلام رسمی مسابقه در هیچ رسانه‌ای اعم از دیجیتال و کاغذی منتشر شده باشد و همچنین نباید در هیچ مسابقه یا جایزه‌ای شرکت کرده باشد.
در استفاده از هر تکنیک و ابزار دستی یا دیجیتال محدودیتی وجود ندارد.
شرکت در این مسابقه با ثبت‌نام در مدت‌زمان تعیین‌شده امکان‌پذیر است.
شرکت در این مسابقه علاوه بر اشخاص حقیقی (گروهی یا انفرادی) برای شخصیت‌های حقوقی (مهندسین مشاور یا دفاتر یا شرکت‌های معماری) امکان‌پذیر است.
شرکت در این مسابقه به‌صورت تک‌نفری و گروهی امکان‌پذیر است.
شرکت در مسابقه برای اتباع خارجی به‌صورت تک‌نفری، فقط با درج کد فراگیر اتباع خارجی مجاز است.
شیت‌ ارسال‌شده باید فاقد نام و نام خانوادگی طراح باشد و در صورت درج نام طراح روی طرح، مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.
طراح با شرکت در این مسابقه حق هرگونه استفاده و انتشار چاپی و دیجیتالی و برگزاری نمایشگاه از اثر ارسالی را با حفظ حقوق معنوی خود برای مجلۀ کوچه‌باغ هنر و اندیشه قائل می‌شود.
طرح‌هایی که از آثار دیگر هنرمندان (ایرانی یا خارجی) اقتباس شده باشد، مورد بررسی قرار نخواهد گرفت و در هر مرحله که این مسئله مشخص شود، حتی پس از اعلام نتایج، از مسابقه حذف و نتایج مجدد اعلام خواهد شد.
رعایت نکردن هریک از موارد فوق در هر زمان که مشخص شود، تخلف محسوب شده و اثر متخلف توسط دبیرخانه در هر مرحله و زمان از فرایند مسابقه، حتی پس از اعلام نتایج حذف خواهد شد.
امکان ارسال ماکت وجود ندارد.
هر شرکت‌کننده مجاز به ارسال یک اثر است. به‌عبارت‌دیگر، هر شخص مجاز به ارسال اثر در قالب یک گروه برای یک سایت از سایت معرفی شده است.

مدارک مسابقه:

شرکت‌کنندگان برای ارائۀ اثر خود باید یک پوستر 100*70 سانتی‌متر به‌صورت عمودی تهیه کنند.

مدارک مورد نیاز:

پلان، نما و برش با مقیاس 1.100
سایت پلان با مقیاس 1.150
تصاویر داخلی
تصاویر خارجی (چهار تصویر که باید دقیقا روی تصاویر مورد نظر دبیرخانه فتومونتاژ شوند.)
نمودارهای عملکردی و تشریحی
درج توضیحات مربوط به بیان مسئله و هدف و راهبردهای طراحی، بین 450 تا 500 کلمه به زبان فارسی روی شیت.
شرکت‌کنندگان باید فایل پوستر  را با کیفیت 150 dpi  با فرمت (JPG) در سامانۀ مسابقه، با حداکثر سایز 10 مگ طبق فرمت دانلود‌شده هنگام ثبت‌نام بارگذاری کنند.
ارسال توضیحات مربوط به بیان مسئله و هدف و راهبردهای طراحی بین 500-480 کلمه به زبان فارسی الزامی است.
تهیۀ یک ویدئو به مدت 61 الی 120 ثانیه در ابعاد 1962*1260 پیکسل افقی که در آن به‌صورت صوتی-تصویری به توضیح طرح پرداخته شده باشد. هرگونه بیان خلاقانه در ساخت ویدئو آزاد است؛ اما اگر شرکت‌کننده/ شرکت‌کنندگان به هر روشی در ویدئو اقدام به معرفی خود کنند، یا در آن حضور یابند، اثرشان از مسابقه حذف خواهد شد.
فایل (JPG) پوستر برای ارسال به مجله، به اسم شرکت‌کننده (شامل نام و نام خانوادگی) ذخیره شده باشد.
روی شیت مسابقه به‌هیچ‌عنوان نباید مشخصات شرکت‌کننده نوشته شود.
استفاده از تصاویری که توسط دبیرخانۀ مسابقه برای استفادۀ فتومونتاژ در اختیار شرکت‌کنندگان قرار گرفته، ضروری و الزامی است.

فرایند داوری

گام اول: دبیرخانۀ مسابقه نسبت به حذف آثاری که دارای نقص در مدارک ارسال‌شده است اقدام خواهد کرد. رعایت نکردن مقیاس مدارک فنی یا استفاده نکردن از فرمت پوستر یا تصاویر پایۀ فتومونتاژ از مواردی است که به حذف اثر توسط دبیرخانه منجر خواهد شد.

گام دوم: هرکدام از داوران از بین آثار ارسال‌شده، 10 اثر را برای حضور در مرحلۀ نهایی بدون اولویت‌بندی انتخاب خواهند کرد؛ با توجه به احتمال هم‌پوشانی نظرات و تعداد داوران، بین 10 الی 70 اثر به‌عنوان آثار نیمه‌نهایی مشخص خواهد شد.

گام سوم: برگزاری جلسۀ هم‌اندیشی و تبادل‌نظر داوران در خصوص معیارهای انتخاب آثار فینالیست (غیرحضوری مجازی)

گام چهارم: هرکدام از داوران از بین آثار مرحلۀ نهایی، 3 اثر را بدون اولویت‌بندی برای حضور در مرحلۀ فینال و شرکت در جلسۀ داوری اقناعی انتخاب خواهند کرد.

گام پنجم: جلسۀ حضوری به روش اقناعی بین تمام آثاری که در گام سوم به‌عنوان فینالیست توسط داوران انتخاب شده است، به‌صورت حضوری برگزار خواهد شد.

به‌عبارت‌دیگر، حتی اگر یک اثر توسط یک داور به‌عنوان اثر فینالیست در گام سوم معرفی شده باشد، در جلسۀ داوری اقناعی حضور خواهد داشت.

در پایان جلسۀ حضوری به روش اقناعی، داوران به آثار مورد نظر خود برای کسب سه رتبۀ اول امتیاز خواهند داد که جمع امتیازات سه رتبۀ اول را مشخص خواهد کرد. در پایان، رتبۀ اول و دوم و سوم مسابقه بر اساس بیشترین امتیاز اخذشده و هفت اثر منتخب دیگر بدون رتبه‌بندی اعلام می‌شود و مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.

تبصره: در صورت اخذ امتیاز مشترک بین آثار در سه رتبۀ اول، امتیازدهی مجدد بین آن آثار که داری امتیاز مشترک بودند برای تعیین رتبۀ اول یا دوم یا سوم انجام خواهد شد. در هر صورت این مسابقه رتبۀ مشترک نخواهد داشت.

زمان انتخاب ارکان مسابقه: 1 تیر 1401

زمان تهیۀ برنامۀ مسابقه: 15 تیر 1401

زمان فراخوان نامحدود: 1 مرداد 1401

پایان ثبت‌نام زودهنگام: 31 مرداد 1401

پایان ثبت‌نام دیرهنگام: 26 شهریور 1401

زمان مجاز ارسال مدارک: 26 شهریور 1401– تا ساعت 24 (مهلت ارسال طرح‌ها تمدید نخواهد شد).

شروع فرایند داوری: 27 شهریور 1401

زمان اعلام نتایج آثار مرحلۀ نیمه‌نهایی: 4 مهر 1401

داوری نهایی آثار منتخب: 7 مهر  1401

اعلام نتایج مسابقه: 12 مهر 1401

نتایج داوری و اهدای جوایز در مراسم برنامه‌ریزی‌شده در باغ کتاب تهران اعلام خواهد شد.

پرسش‌های متقاضیان شرکت در مسابقه از تاریخ 1 مرداد لغایت 26 شهریور از طریق ارسال پیام در اپلیکشن واتس‌اپ به شمارۀ تلفن 09335582350 پاسخ داده خواهد شد. حداکثر مدت‌زمان پاسخ‌گویی به سؤالات 24 ساعت خواهد بود.
شرکت‌کنندگان پس از اعلام نتایج حداکثر تا پایان روز 20 مهر مهلت دارند شکایت و اعتراض خود را به‌صورت ایمیل ارسال کنند. گروه اجرایی مسابقه حداثر 72 ساعت پس از ارسال شکایات به آن‌ها پاسخ مقتضی خواهد داد.

هولز کیچن؛ طراح و‌ تولید کننده انواع سیستم های آشپزخانه و محصولات چوبی

حامی مالی مسابقه هیچ‌گونه ارتباطی با برنامۀ مسابقه ندارد.
اسناد و مدارک آثار در اختیار حامیان مالی قرار نخواهد گرفت.
هدف اصلی حامیان مالی مسابقه مشارکت اجتماعی در این رویداد فرهنگی-هنری در شهر اصفهان است.

حامی رویداد

باغ کتاب تهران؛ بزرگ‌ترین مجموعه کتاب و سرگرمی‌های علمی کشور

حامی تندیس

استودیو ممتاز؛ تلاقی تجسم تاریخ هنر ایران و ترکیب کارا و مؤثر آن با مؤلفه‌ها و فناوری معاصر در طراحی

لینک کوتاه
https://koochemag.ir/?p=9600