کوچه اسکوپ؛ پلتفرم معرفی و مرور آثار سینمایی

 KOOCHE SCOPE;

 Criticism, Analysis and Evaluation of Cinema

شرح بسیاری از ما به‌طور آشکار و ناخودآگاه تحت تأثیر فیلم‌هایی هستیم که به‌ندرت با دقت دربارۀ آن‌ها می‌اندیشیم و حتی از خواندن مطلبی دربارۀ فیلم‌هایی که ندیده‌ایم هم لذت می‌بریم. اگر فیلم‌ها خبر از بخش‌های مختلف زندگی و رشتۀ تخصصی ما می‌دهند، پس باید بتوان به روش‌های درست و تحلیلی آن‌ها را ببینم و بخوانیم. یکی از این روش‌ها، تلاش برای اندیشیدن، توضیح دادن و نوشتن دربارۀ تجربه‌ای  است که با گفت‌وگو دربارۀ فیلم‌ها به‌ دست می‌آید. سخنرانان این پروژه بر آن هستند تا از ظرافت‌ها و  پیچیدگی‌های فیلم در ارتباط با حوزۀ میان‌رشته‌ای پرده بردارند.

«کوچه اسکوپ» که در سال 1398 با نام «سینماتیک سیتی» آغاز به فعالیت کرده است توسط مؤسسۀ انتشاراتی کوچه برگزار می‌شود.

هدف ویژه  تقویت توانایی نقد و تحلیل آثار سینمایی از منظر میان‌رشته‌ای.

مباحث تحت پوشش

 

 نقد سینمایی:

  • فیلم چه می‌خواهد بگوید؟
  • چکیدۀ طرح فیلم؛ معرفی فیلم و پی‌رنگ فیلم (با تأکید بر مهم‌ترین لحظات).
  • اطلاعات زمینه؛ شامل اطلاعاتی دربارۀ سوابق و آثار کارگردان، ژانر، معرفی و مقایسۀ مختصر با دو تا سه فیلم‌ متشابه که به مسئلۀ موردنظر پرداخته‌اند.

 

 تحلیل میان‌رشته‌ای:

  • بررسی ارتباط میان سینما و حوزه‌های مطالعات شهری مانند انسان‌شناسی، معماری، جامعه‌شناسی و شهرشناسی.
  • سه تا پنج کلیدواژۀ مربوط به مسئله یا مسئله‌های مورد ارزیابی در فیلم چیست؟
  • تشریح تاریخچه و وضعیت کنونی مسئلۀ موردنظر فیلم در دیگر نقاط جهان.
  • راه‌های برون‌رفت از مسئلۀ موردنظر در فیلم چه می‌تواند باشد؟
  • تصویر ذهنی تماشاگر از شهر مورد نمایش در فیلم چیست؟ آیا فیلم منطبق بر تصویر ذهنی تماشاگر از شهر به ساخت فیلم اقدام کرده است؟

 

 ارزیابی سینمایی:

  • میزان موفقیت فیلم در رساندن پیامش (اهمیت مسئله) چقدر است؟

نتایج

 

 تبیین گزاره‌های میان‌رشته‌ای که خواننده و مخاطب نقد بتوانند موقع تماشای فیلم به‌سادگی آن‌ها را محک بزنند و درباره‌شان بحث کنند.

چه کسی باید شرکت کند

 تمامی علاقه‌مندان به پژوهش در حوزۀ میان‌رشته‌ای سینما، معماری و مطالعات شهری مخاطبان این نشست خواهند بود.

روش ارزیابی نتایج

 

 در پایان هر جلسه از مخاطبان خواسته می‌شود تا دربارۀ فیلم به نگارش نقد و تحلیل شخصی براساس مباحث جلسه بپردازند. این نوشته‌ها توسط منتقد دوره مطالعه و نکات موردنیاز جهت اصلاح احتمالی به شرکت‌کنندگان اعلام می‌شود. در پایان دوره نقدهای موردقبول و استاندارد در کوچه به چاپ خواهد رسید.