ویلا

میراث تفکر نوکیسگی، هر ایرانی یک ویلا!

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Legacies of the parvenus: every Iranian must have a villa! | Interview with Mohammadreza Haeri Mazandarani امروز ایرانی‌ها می‌کوشند تا جملۀ «هر ایرانی یک ویلا» را در واقعیت محقق‌ کنند. سال‌هاسـت که در ادبیـات روزمرۀ مردم ما، «شمال» یک کلمۀ جادویی است، بی‌آنکه مهم باشد کجای شمال و داشتن...

کمتر از 30 ثانیه

سرپیچی از گرید؛ در سه ویلا از علیرضا تغابنی

Disobedience from the grid; a review on the relation between the modern grid and the body of architecture in three villas built by Alireza Taghaboni | Mohammadyaser Musapour In this article, we study three villas built by Alireza Taghaboni to understand his facing up to the modern elemental grid; hereby...

کمتر از یک دقیقه