کوچه شانزدهم- دوچرخه

06:153960

دوچرخه، وسیله‌ای که در میان مقصدهای متعدد امروزی، «مسیر» را یادآور می‌شود؛ لذت تجربۀ حس رهایی و استقلال، همراه با کمی چاشنی ترس از برهم خوردن تعادل. دوچرخی که به جای کنترل، همراهی‌ات می‌کند. وسیله‌ای که می‌تواند شهرهای خودرو محور امروز را به شهرهای انسانی‌تر بدل کند. شرط حفظ تعادل، داشتن اراده، رکاب زدن و ادامه دادن است.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

سخن دبیر پرونده

  • دوچرخه؛ پیرامون بازنگری در شیوه‌های حرکت‌مان در شهر | محمد نظرپور

دوسیه

سیتی اسکن

  • طراحی شهری در مقام تسریع‌کنندۀ روند انباشت سرمایه | علیرضا خادم
  • مفهوم قدرت در نظریۀ برنامه‌ریزی ارتباطاتی | حمیدرضا بهمن پور خالصی
  • تقدم پروبلماتیزه‌سازی پراگماتیک بر تصحیح آکادمیک؛ فوکو و دیووی علیه دشمن مشترک؛ تئوریسین‌های رادیکال! | سید جواد قوامی
  • مستأجران، بازندگان پروژه‌های تجدید‌ حیات شهری | میلاد محبی

آرکی تایپ

  • نقدی بر طراحی مدرسۀ ابتدایی جدگال، اثر آرش علی‌آبادی | علی اکبری
  • فرشتۀ الهام و تبر راسکولنیکف | علی ابهری
  • شهود در معماری؛ گفتن ناگفتنی | علی نقوی نمینی
  • رخداد الهام؛ گفت‌وگوی علی ابهری و علی نقوی نمینی دربارۀ شهود و الهام در طراحی معماری

چاپخانه

 

لینک کوتاه
https://koochemag.ir/?p=14219