نتایج دومین دوره مسابقه طراحی معماری «خانه دوست کجاست؟»

01:352.1K0

بیانیۀ هیئت‌داوران مسابقۀ طراحی معماری «خانۀ دوست کجاست؟»

در این روزهای سخت، دیدن پروژه‌هایی که در آن‌ها رؤیای خانۀ معاصر، آزادانه به تصویر کشیده شدند، امیدبخش است و به همۀ ما یادآوری می‌کند که تصور خانۀ معاصر نه از انجماد ضوابط و مقررات، بلکه با رؤیاپردازی آزادانهٔ آن امکان‌پذیر است. هم‌زمانی این مسابقه با جریانات امروز، مؤکد همین میل آزادی‌خواهی انسان است؛ همچنین موجب یادآوری به طراحان و مدیران شهری می‌شود که فضاهای شهری برآمده از نگاه کنترل‌گر بالا به پایین تا چه میزان این حق ازلی و ابدی انسان را نادیده می‌گیرد.

هیئت‌داوران دومین دورۀ مسابقۀ «خانۀ دوست کجاست؟» از برگزارکننده و تمامی شرکت‌کنندگان این رویداد تشکر می‌کند و اعلام می‌دارد که در داوری این دوره ضمن توجه به پروژه‌هایی که به‌دور از کلیشه‌ها به توسعۀ ظرفیت‌های معماری پرداختند، امتیاز ویژه‌ برای پروژه‌هایی قائل شد که با آگاهی نسبت به بی‌اعتنایی نابودی سیستماتیک زندگی روزمره و هویت‌های متکثر در شهر و با انتخاب استراتژی مناسب، تصویر خانۀ معاصر را با رؤیای یک محلۀ پویا گره زده بودند تا بر این نکته تأکید کنند که فقط در بستری مبتنی بر گفت‌وگو و تعاملات و مراودات اجتماعی می‌توان خانه‌ای برای امروز بنا کرد.

 

امضاکنندگان:

الهام فخاری، رضا حبیب زاده، شادی عزیزی، علیرضا شرافتی، علیرضا مشهدی میرزا، محمد عرب و آرش خداداد.

 

برای مشاهدۀ نتایج مسابقه کلیک کنید

لینک کوتاه
https://koochemag.ir/?p=10877