چرا شهر دوستدار خانواده؟

مهسا شفیعی
01:003150

Why FamilyFriendly Cities? | Mahsa Shafiei

In the urban planning of Iran and the world, many approaches have been used for the growth and excellence of citizens in cities, such as a woman/ child/ elderly friendly city, etc., and it has been planned to improve their living conditions in the city. Now, with these interpretations, why talk about Will it be a family city, a family-oriented city, a family-friendly city, etc?

در برنامه‌ریزی شهری ایران و جهان رویکردهای بسیاری در جهت رشد و تعالی شهروندان در شهرها به کار گرفته شده است، نظیر شهر دوستدار زن/ کودک/ سالمند و غیره که برای بهبود وضعیت زندگی آنان در شهر برنامه‌ریزی شده است. حال با این تفاسیر، چرا کماکان سخن از شهر خانواده، شهر خانواده‌محور، شهر دوستدار خانواده و… می‌شود؟


عکاس: علیرضا خطیبی

لینک کوتاه
https://koochemag.ir/?p=17057

بدون دیدگاه

پاسخ دهید

فیلدهای مورد نیاز با * علامت گذاری شده اند