چالش‌های فضایی تحقق رویکرد «تهران خانواده»؛ یک تحلیل چند مقیاسی

سولماز حسینیون
کمتر از یک دقیقه470

Spatail Challenges of Tehran, City for Families; a Multiscale Analysis | Solmaz Hosseinioon

Tehran Municipality has adopted a family-centered approach to realize policies for increasing population and encouraging marriage and childbearing. In order to achieve this goal, a multi-scale analysis to investigate the spatial and cultural mechanisms for providing spatial infrastructures to achieve the goal of “Tehran, City of Family” is more necessary than mandatory and coercive approaches.

شهرداری تهران رویکرد «تهران با محوریت خانواده» را در ادامۀ سیاست‌های افزایش جمعیت و ترغیب ازدواج و فرزندآوری در پیش گرفته است. در راستای تحقق این هدف، یک تحلیل چندمقیاسی برای بررسی سازوکارهای فضایی و فرهنگی و تأمین زیرساخت‌های فضایی برای تحقق هدف «تهران، شهر خانواده» بیش از رویکردهای دستوری و قهری ضروری است.


عکاس: نازنین حمصی

لینک کوتاه
https://koochemag.ir/?p=16968

بدون دیدگاه

پاسخ دهید

فیلدهای مورد نیاز با * علامت گذاری شده اند