نبود اولویت؛ برنامه‌ریزی برای هیچ

سید هادی حسینی
کمتر از یک دقیقه170

No Priority; Planning for Nothing | Seyed Hadi Hosseini

The cities of the country have a serious problem of lack of development, in such a way that they are unable to provide the basic needs of the citizens for a peaceful and carefree life in the urban space. In such a situation, planning the implementation of projects with the theme of providing special needs for specific groups will definitely be accompanied by many theoretical.

شهرهای کشور دچار مشکل عدم توسعه‌یافتگی جدی هستند، به‌نحوی‌که از تأمین نیازهای اولیۀ شهروندان برای یک زیست آرام و بی‌دغدغه در فضای شهری، عاجزند. در چنین شرایطی برنامه‌ریزی اجرای طرح‌هایی با مضمون تأمین نیازهای ویژه برای گروه‌های مشخص، بدون شک با چالش‌های نظری فراوانی همراه خواهد بود.


عکاس: علی صفدریان

لینک کوتاه
https://koochemag.ir/?p=17008

بدون دیدگاه

پاسخ دهید

فیلدهای مورد نیاز با * علامت گذاری شده اند