معماری؛ هدف متحرک تاریخ معماری

فاطمه خدادادی آق قلعه
01:003230

Architecture; The moving target of architectural history Fatemeh Khodadadi Agh Ghal’e

In order to properly understand the history of architecture, regardless of the political and geographical boundaries, we must study the buildings according to the architectural styles and search for the spirit of the place in them. With this goal, the history of architecture is a collection of meanings perceived by mankind and the revival of the identity of civilizations. that this the or the yer.

برای فهم درست تاریخ معماری، باید فارغ از مرزهای سیاسی و جغرافیایی به خوانش ساختمان‌ها با توجه به سبک‌های معماری پرداخت و روح مکان را در آن‌ها جست‌وجو کرد که با این هدف، تاریخ معماری به‌مثابۀ اندوختۀ معانی دریافتۀ بشر و احیای هویت تمدن‌هاست.


ساختمان HaYarkon 96 به سبک مکتب باوهاس در تل‌آویو، اسرائیل. منبع: yankodesign.com

لینک کوتاه
https://koochemag.ir/?p=17091

بدون دیدگاه

پاسخ دهید

فیلدهای مورد نیاز با * علامت گذاری شده اند