فاوست، تراژدی گوته یا روشی برای تاریخ‌نگاری معماری؟

شیما صادق زاده نظری
کمتر از یک دقیقه230

Faust, Goethe’s tragedy or a method for architectural historiography? | Shima Sadeghzadeh Nazari

By writing down the timeless quality of history and ordering the succession of ages, architects can give history another visual experience. It is after knowing the creator’s thoughts that the creature’s existence becomes meaningful. Just as Goethe, by writing Faust, established a new culture as the basis of European history.

معماران با مکتوب کردن کیفیت بی‌زمان تاریخ و نظم دادن به‌توالی اعصار می‌توانند به تاریخ فرصت تجربۀ بصری دیگری بدهند. در پی شناخت افکار خالق است که وجود مخلوق معنا پیدا می‌کند؛ همان‌طور که گوته با مکتوب کردن فاوست فرهنگ جدیدی را مبنای تاریخ اروپا قرار داد.


برگرفته از کتاب فاوست گوته. تصویرگر: هری کلارک (1926)

لینک کوتاه
https://koochemag.ir/?p=17170

بدون دیدگاه

پاسخ دهید

فیلدهای مورد نیاز با * علامت گذاری شده اند