جایگاه رویکردهای فلسفی در روش‌شناسی تحقیق

محمدصالح شکوهی بیدهندی
01:01170

English title: The position of philosophical approaches in research methodology: family-oriented, feminism, or…? | Mohammadsaleh Shokouhi Bidhendi

Each research method is classified in different layers and the concept of family has different results based on different philosophical approaches. It is necessary to specify in which philosophical bases the researcher is speaking, his philosophical origin should be clearly declared and he should follow a specific line of discussion in his works.

باید بنویسم تا بیاموزیم و نوشتار خود را در یک مواجهۀ انتقادی قرار دهیم افکارمان ساختار بخشیم؛ در ضرورت به رشته تحریر درآوردن وقایع و افکار ایران سابقه طولانی دارد ولی جامعه امروز نوشتن کم‌رنگ‌تر از پیش به حیات خود ادامه می‌دهد و لزوم توجه به این مهم ضروری می‌نماید.


برگرفته از کتاب «منشأ خانواده، مالکیت خصوصی و دولت»، اثر فردریش انگلس

The Origin of the Family, Private Property and the State

لینک کوتاه
https://koochemag.ir/?p=17087

بدون دیدگاه

پاسخ دهید

فیلدهای مورد نیاز با * علامت گذاری شده اند