تهران و چالش‌های پیش روی خانواده

سعید غلامپور
کمتر از یک دقیقه70

Tehran and challenges faced by the family | Saeed Gholampour

Overall, the evidence shows that becoming a family and staying a family, or being a member of a family, in a city like Tehran, is not easy. It gets harder and harder day by day. More importantly, the benefit of the existence of the family is stronger interactions and the flow of relationships among its members.

در کل شواهد نشان از آن دارد که خانواده شدن و خانواده ماندن، یا عضو خانواده‌ای بودن در شهری مثل تهران، به نظر امر راحتی نیست. روزبه‌روز هم سخت و سخت‌تر می‌شود. مهم‌تر اینکه لطف وجود خانواده به تعاملات قوی‌تر و جریان روابط اعضای آن است.


تهران. عکاس: حسین کزازی

لینک کوتاه
https://koochemag.ir/?p=17001

بدون دیدگاه

پاسخ دهید

فیلدهای مورد نیاز با * علامت گذاری شده اند