تفسیر خالصانه «آغوش بی‌دغدغه»

علی کاظمیان
01:06190

Pure Interpretation of a “Carefree Hug” | Ali Kazemian

She said: Let’s come back! Here is no room for Family!

They said: So where shall we go? Where’s room for Family?

She said: What a cold breeze! The child will catch a cold!

They said: Wind makes a shawl dance on that branch!

She said: Let’s cover the child’s ears with the shawl.

They said: What if its owner wouldn’t be content?

A song was heard: “Don’t give the Wind your hairs lest the Wind carry me away”.

گفت: بیا برگردیم! اینجا جای خانواده نیست!

گفتند: پس کجا برویم؟ کجاست جای خانواده؟

گفت: سوز می‌آید! بچه سرما خواهد خورد!

گفتند: باد دارد شالی را بر شاخۀ درخت می‌رقصاند!
گفت: گوش‌های بچه را با آن بپوشانیم.

گفتند: شاید صاحبش راضی نباشد!

آواز آمد: «زلف بر باد مده تا ندهی بر بادم»… (حافظ)


تهران، منبع: صفحۀ اینستاگرام tehranlaxtuary1

لینک کوتاه
https://koochemag.ir/?p=17096

بدون دیدگاه

پاسخ دهید

فیلدهای مورد نیاز با * علامت گذاری شده اند