بار هستی را از شانه‌های شهر برداریم تأملی بر کیچ خانواده خوشبخت

زهرا هاتفی نیا
01:008170

Take the burden of existence off the shoulders of the city | Zahra Hatafinia & Reza Zohrabi

The city and its symbol, the street, is a place for the formation of social capital, and the family and its symbol, the house, is a place for the formation of intra-familial and individual capital. These two do not have the possibility and ability to fulfill mutual expectations from each other and any interference in public and private matters causes disturbance in the space.

شهر و نمادش خیابان، محلی برای شکل‌گیری سرمایۀ اجتماعی است و خانواده و نمادش خانه، محلی برای شکل دادن به سرمایۀ درون‌خانوادگی و فردی. این دو امکان و توان برآورده کردن انتظارات متقابل را از یکدیگر ندارند و هرگونه تداخل در امر عمومی و خصوصی باعث اخلال در فضا می‌شود.


عکس: فیلم برادران لیلا، اثر سعید روستایی (1401). عکاس: امیرحسین شجاعی

لینک کوتاه
https://koochemag.ir/?p=17016

بدون دیدگاه

پاسخ دهید

فیلدهای مورد نیاز با * علامت گذاری شده اند