از کلی‌گرایی خانوادگی به انضمام کودکی

محمد کریم آسایش
01:0130

From the generalism of the family to the inclusion of childhood | Mohammadkarim Asayesh

The “Tehran, City of Family” project and its precedents have not been successful due to generalism and stereotyping, and based on theoretical, argumentative, documentary, legal, and experiences, it is better to put a child-centered approach on the agenda so that the family can be strengthened and the framework of a specific urban plan be.

طرح «تهران، شهر خانواده» و سوابقش به دلیل کلی‌گرایی و کلیشه‌زدگی موفق نبوده است و براساس مبانی نظری، استدلالی، اسنادی، حقوقی و تجارب، بهتر است رویکرد کودک‌محوری در دستور کار قرار بگیرد تا خانواده هم حول آن تقویت شود و چهارچوب برنامۀ شهری مشخص باشد.


عکاس: صحرا رشیدپور

لینک کوتاه
https://koochemag.ir/?p=17045

بدون دیدگاه

پاسخ دهید

فیلدهای مورد نیاز با * علامت گذاری شده اند