اپیزود شماره شش: روزولت نرسیده به 25 شهریور

کمتر از یک دقیقه780

روزولت نرسیده به 25 شهریور: تهران در این نقطه جغرافیایی هم‌نشینی عناصر ناهمنشین و هم‌زمانی امور ناهم‌زمان در گذر زمان است.

مهمانان این اپیزود: محمدمنصور فلامکی، اسکندر مختاری، آران جاویدانی 

…………………….

صاحب امتیاز: نشریه کوچه باغ هنر و اندیشه 

موسیقی:

  • هزاردستان اثر مرتضی حنانه
  • موسیقی فیلم مهمان مامان اثر عماد بنکدار
  • والس تهران اثر مهرداد مهدی
  • رستوران زنجیره‌ای شیلا: حامی مالی اپیزود
لینک کوتاه
https://koochemag.ir/?p=15736