پنجمین گردهمایی معمار جوان

03:511860

پیرامون پاسخ به مسائل معماران جوان

_

با سخنرانی: 

شیوا آراسته: بنیان‌گذار و مدیر استودیو «پلسار پارت»

کورش حاجی زاده: بنیان‌گذار و مدیر دفتر معماری «کورش حاجی زاده و همکاران»

علی نقوی نمینی: هم‌بنیان‌گذار و عضو هیئت‌مدیرۀ مهندسین مشاور نشا (نگین شهر آینده)

دبیر گردهمایی: فاطمه شیرزادفر

_

برای پاسخ به سه سؤال:

o مسیر پیشرفت یک معمار در یک دفتر کوچک، متوسط یا بزرگ معماری و شهرسازی چگونه است؟

o معماری: شهرت یا ثروت؛ هیچ‌کدام یا هردو؟ آیا هدف سومی هم هست؟

o معمار «خوب» چه ویژگی‌هایی دارد و چگونه ویژگی‌ها، کارکردها و دستاوردهای او را می‌سنجند؟

_

📍کجا؟

تهران، زعفرانیه، مقدس اردبیلی، ‌میدان الف، انتهای خیابان الف، نبش کوچه سوم، شهرکتاب الف.

🗓 کی؟

چهارشنبه 6 دی 1402 |  رأس ساعت 17

_

💚 حضور برای عموم آزاد و رایگان است.

_

حامی نشست:

مهر چوب آویژه

شهرکتاب الف

_

GFX: @shaqayeqmehrzad

لینک کوتاه
https://koochemag.ir/?p=15473