سرنخ تاریخ؛ ردپای ترسیم

کیمیا ساری
کمتر از یک دقیقه230

The thread of history, The trace of drawing | Kimia Sari

Throughout history, drawing has served as a versatile generative tool. Architects have long aspired to establish a visual system and language within architecture that effectively translates their ideas from the architect’s mind into a coherent diagrammatic representation. This pursuit has evolved over the years as a fundamental aspect of architectural practice.

در طول تاریخ از ترسیم به‌عنوان ابزار مولد به روش‌های متفاوتی استفاده شده است. تعریف یک سیستم بیانی و زبان بصری در معماری که برای ترجمۀ ایده‌ها از ذهن معمار به یک منطق دیاگراماتیک منجر شود، چیزی است که معماران در طول تاریخ همواره برای آن تلاش کرده‌اند.

لینک کوتاه
https://koochemag.ir/?p=16154

بدون دیدگاه

پاسخ دهید

فیلدهای مورد نیاز با * علامت گذاری شده اند