ردپای تاریخی اندیشه‌های انتزاعی بر واقعیت

حسن سلطان پور
کمتر از یک دقیقه470

The historical traces of abstract ideas on reality | Amin Soltanpour

Architecture awards are a field of architectural research and practical ideas in different periods of time therefore they act as a witness and judge that can be a historical and referable source of the intersection of different narratives in a specific period of time.

جوایز معماری به‌عنوان میدانی از اندیشه‌های پژوهشی و عملی معماری در دوره‌های زمانی مختلفی هستند که می‌توانند در نقش یک شاهد و قاضی عمل کرده و از طرفی به‌عنوان یک منبع تاریخی و قابل ارجاع از تلاقی روایت‌‌های مختلف در یک دورۀ زمانی خاص باشند.


عکس: Stephane GraffT, Rapid Ego Deflation Experiment,Silver gelatin print. 2008

لینک کوتاه
https://koochemag.ir/?p=15769

بدون دیدگاه

پاسخ دهید

فیلدهای مورد نیاز با * علامت گذاری شده اند