دسـت؛ میانجی‌گر خیال و تجسدیافتگی خیال معمار

پریسا احمدیان
کمتر از یک دقیقه390

Hand; mediator between mind and embodiment of mind | Parisa Ahmadian

For many years, the process of designers’ thinking has been mixed with hand drawing. Imagination requires a flexible tool to be depicted. a tool of its kind; Free and unrestricted. A tool that withstands uncertainty and does not become ineffective in the absence of solid data. A knowledgeable hand can take on this role well.

سالیان سال است که فرایند تفکر کردن طراحان با طراحی دستی عجین شده است. خیال برای به تصویر درآمدن، ابزاری منعطف می‌خواهد؛ ابزاری از جنس خود، رها و بی‌قید. ابزاری که ابهام را تاب بیاورد و در نبود داده‌های متقن، از کارآمدی نیفتد. دست آگاه به‌خوبی می‌تواند این نقش را بر عهده بگیرد.

لینک کوتاه
https://koochemag.ir/?p=16149

بدون دیدگاه

پاسخ دهید

فیلدهای مورد نیاز با * علامت گذاری شده اند