جزیره سرگردان: به‌‌سوی جایزه همه‌شمول

مهدی گرامی
کمتر از یک دقیقه610

Wandering Island: Imagining more inclusive awards | Mehdi Gerami

Architectural awards play an important role in shaping the professional community of architects and its relationship with the outside world of the discipline. Can architectural awards avoid a top-down cultural homogenization, and by encouraging diversity and dialogue, can they shape an architectural landscape that has its origins in society itself?

جوایز معماری نقش مهمی در شکل‌گیری اجتماع حرفه‌ای معماران و ارتباط آن با دنیای برون دیسیپلین معماری دارند. آیا این جوایز می‌توانند به‌جای جهت‌دهی و یکسان‌سازی آثار معماری تکثر و گفت‌وگو را تشویق کنند و به شکل‌گیری معماری‌ای کمک کنند که از دل جامعه بیرون می‌آید؟


عکاس: ایوان بان (Iwan Baan)

لینک کوتاه
https://koochemag.ir/?p=15763

بدون دیدگاه

پاسخ دهید

فیلدهای مورد نیاز با * علامت گذاری شده اند