کوچه هجدهم- جوایز معماری

04:003320

جوایز معماری فرصتی برای خوانش مجدد معماری، شکل‌گیری خط فکری معمار و بهانه‌ای برای ایجاد انگیزه و دادن اعتبار به او و کاری است که انجام می‌دهد که از دورۀ مشخصی به بعد جای معمار مؤلف را به‌عنوان متولی جریان معماری گرفت و امروز در کنار بعد فرهنگی در این تعدد و تکثر توأم با تکرار به کسب‌وکار مدرنی بدل شده است که هم می‌تواند فرصتی برای صعود باشد، هم عاملی برای سقوط.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

سرمقاله

 • جوایز معماری کسب و کار من است | مرتضی خیاط پور نجیب

دوسیه

 • جزیرۀ سرگردان: به‌سوی جایزۀ همه‌شمول | مهدی گرامی
 • ردپای تاریخی اندیشه‌های انتزاعی بر واقعیت | امين سلطان‌ پور
 • آنچه تا امروز از جوایز معماری آموختم | گفت‌وگو با محمد کانی سواران، اوژن سلیمی، معین نیک‌ آیین و مهراد حبیبی
 • رویارویی با اثر با حفظ فاصلۀ زمانی؛ نگاهی انتقادی به چهار پروژۀ برگزیده در سال‌های اخیر | علی اکبری
 • زیباتر از تحول، ایستادن برای تحول است | گفت‌وگو با کامران افشار نادری، کامران حیرتی و هومن بالازاده
 • باز-زی؛ بازخوانی داستان معماری به روایت تجربه | گفت‌وگو با رضا دانشمیر، آرش مظفری و مهران خوشرو
 • میرا؛ به نام عدالت همگان به اسارت کشیده شدهاند | گفت‌وگو با علیرضا شرافتی، آرش نصیری و محمدرضا قدوسی
 • جوایز معماری / معماری جوایز | گفت‌وگو با محمد عرب، الهام گرامی ‌زاده نائینی و عاطفه کرباسی

سیتی اسکن

 • نظریۀ انتقادی و نظریۀ سنتی: تأملی دربارۀ دو شیوۀ شناخت | علیرضا خادم
 • برنر و تلقی او از چیستی نظریۀ انتقادی شهری | محمد باقری زمانی

آرکی تایپ

 • شبه‌معماری مرتجع یا واپس‌گرایی مبتذل؛ نقدی بر طاق‌گرایی در معماری امروز ایران | علی اکبری

چاپخانه

 • ناحیۀ نوآوری شهری از نظریه تا عمل | مجتبی رفیعیان
 • مرور و معرفی کتاب | حمیده گرروسی و امیر فتحی فرزانه
 • چرا باید نوشت؟ ضرورت نوشتن از کتابخانۀ امام محمد غزالی تا کشتی پاتریس | محمدصالح شکوهی بیدهندی
 • سرنخ تاریخ؛ ردپای ترسیم | کیمیا ساری
 • دست؛ میانجی‌گر خیال و تجسدیافتگی خیال معمار | پریسا احمدیان
 • دفترچۀ طراحی؛ ساختن فضای باز همگانی | رضا زارع چهارراهی
لینک کوتاه
https://koochemag.ir/?p=15417