چهارمین گردهمایی معمار جوان

03:48720

پیرامون پاسخ به مسائل معماران جوان

_

با سخنرانی: 

روشنک طهرانی: بنیان‌گذار و مدیر استودیو طراحی «روشنک طهرانی»

محسن تاج الدین: بنیان‌گذار استودیو «چالش»

امیرحسین اشعری: هم‌بنیان‌گذار دفتر معماری «امیرحسین اشعری و همکاران»

دبیر گردهمایی: 

شقایق مهرزاد: دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد مهندسی معماری از دانشگاه آزاد اسلامی

_

برای پاسخ به سه سؤال:

o آیا میان اسکیس و راندو با طرحی معماری رابطۀ مهمی وجود دارد، یا طرای رایانه‌ای جایگزین طراحی دستی شده است؟

o یک فضای خوب چه ویژگی‌هایی دارد و این ویژگی‌ها چگونه ایجاد می‌شوند؟

o مسیر پیشرفت یک معمار در یک دفتر کوچک، متوسط یا بزرگ معماری و شهرسازی چگونه است؟

_

📍کجا؟

تهران، زعفرانیه، مقدس اردبیلی، ‌میدان الف، انتهای خیابان الف، نبش کوچه سوم، شهرکتاب الف.

🗓 کی؟

پنج‌شنبه 9 آذر 1402 |  رأس ساعت 16

_

💚 حضور برای عموم آزاد و رایگان است.

_

حامی نشست:

مهر چوب آویژه

شهرکتاب الف

_

GFX: @shaqayeqmehrzad

لینک کوتاه
https://koochemag.ir/?p=15478