سخنرانی و اعلام نتایج سومین فراخوان جستارنویسی

02:49670

همایش، سخنرانی و اعلام نتایج سومین دورۀ فراخوان جستارنویسی

«معماران چرا و چگونه دربارۀ تاریخ معماری بنویسند؟»

_

با سخنرانی: 

محمد سعید ایزدی: دانش‌آموختۀ معماری از دانشگاه تهران و مرمت شهری از دانشگاه نیوکاسل انگلستان.

_

هیئت‌داوران: 

  • محمد سعید ایزدی
  • مرتضی میرغلامی
  • بهرام شاهدی
  • کاوه بذرافکن
  • نیما دیماری

_

رتبۀ اول: 

فاوست، تراژدی گوته یا روشی برای تاریخ‌نگاری معماری؟ | شیما صادق زاده نظری

رتبۀ دوم:

روح زمانه؛ تخیل زاینده در مسیر تاریخی | نیلوفر خادم پور

رتبۀ سوم:

معماری؛ هدف متحرک تاریخ معماری | فاطمه خدادای آق قلعه

_

🗓 چهارشنبه 8 آذر 1402 | شهرکتاب فرشته

_

حامی جوایز:

کتابکده کسری

لینک کوتاه
https://koochemag.ir/?p=15482