موتورها یا دوچرخه‌ها: توسعه پایدار با کدام الگو؟

محمدرضا مهدیزاده
01:0012230

Automobiles or bicycles: What is the most appropriate model for sustainable development? | Mohammad Reza Mehdizadeh

As part of the course of this study, we will examine the process of motorization, as well as physical designs and architectures associated with bicycles, or non-motorized expansion. By forming a new socio-technological system, we may be able to alter the trajectory of our consumption-oriented civilization, cities, and car-centric systems.

با بررسی روند موتوریزه شدن جهان کنونی به این موضوع می‌پردازیم که چرا و چگونه دوچرخه یا توسعۀ غیرموتوریزه و طراحی کالبدی و معماری‌های متناظر با آن می‌تواند مسیر تمدن مصرفی و شهرها و راه‌های خودرومحور کنونی ما را با کمک به شکل‌گیری نظام اجتماعی-تکنولوژیک جدید تغییر دهد.


عکاس: صدرا وجدانی

لینک کوتاه
https://koochemag.ir/?p=14965

بدون دیدگاه

پاسخ دهید

فیلدهای مورد نیاز با * علامت گذاری شده اند