مرور و معرفی کتاب

محمد نظرپور
02:021110

Making Mobilities Matter

چگونه می‌توانیم تجربۀ جابه‌جایی‌هایمان را در بستر زندگی روزمره درک کنیم؟ نقش سیاست‌گذاری‌های حوزۀ جابه‌جایی در تسکین تغییرات آب‌وهوایی چیست؟ چه ارتباط معناداری بین کنش‌های روزمره‌مان و محتوای این سیاست‌گذاری‌ها وجود دارد؟ کتاب «ارزش دادن به جابه‌جایی‌ها»، به دنبال پرداختن به چنین پرسش‌هایی است. اینکه چگونه شیوه‌های مختلف جابه‌جایی (فیزیکی و مجازی) در مقیاس‌های مختلف شبکۀ به‌هم‌پیوسته‌ای از روابط را شکل می‌دهند که زیست جهان متحرک ما را در بستر زندگی روزمره می‌سازد، به‌طور دقیق در بستری که امکان کنش‌های فردی و جمعی در مواجهه با چالش‌ها و بحران‌هایی چون تغییرات اقلیمی ممکن می‌شود.

 Movement: how to take back our streets and transform our lives

کتاب «حرکت؛ نحوۀ بازپس‌گیری خیابان‌ها و دگرگونی زندگی‌هایمان» کتابی در باب نوع نگاه ما به فضاهای عمومی و گفتمان حاکم بر جابه‌جایی‌های شهری است. کتاب بر یک پرسش بنیادین استوار است؛ «چرا خیابان‌های ما بیش از آنکه فضایی برای حضور و تعامل انسانی باشد، تنها محلی برای عبور است؟» فضایی که به‌طور مشخص یک مسئلۀ سیاسی، اجتماعی و اخلاقی است. بخش اعظم کتاب از خلال گفت‌وگوها و مصاحبه‌های نویسندۀ اول با نویسندۀ دوم است و توجه ما را به رویکردهای مؤثر بر نحوۀ سازمان‌دهی فضاهای عمومی‌مان در راستای شهری انسان‌محور معطوف می‌کند.

Handbook of Urban Mobilities

کتاب «راهنمای جابه‌جایی‌های شهری» درک و فهم جابه‌جایی‌های شهری را در بستر تحولات اجتماعی و تاریخی ممکن می‌کند. این کتاب مفاهیم و نظریه‌های کلیدی معطوف به «چرخش جابه‌جایی» و همچنین روش‌ها و ابزارهای موجود در هنگام انجام تحقیقات تجربی در حوزۀ جابه‌جایی شهری را بررسی می‌کند. هفت بخش اصلی آن شامل یادداشت‌های متنوعی دربارۀ جابه‌جایی شهری از چشم‌اندازهای تاریخ و نظریه‌ها، قدرت و تعارضات، حکمرانی و برنامه‌ریزی و طراحی شهری، زیرساخت و فناوری، زندگی روزمره و کنش‌های متحرک و… است که فهمی میان‌رشته‌ای و متکثر از این حوزه به دست می‌دهد.

لینک کوتاه
https://koochemag.ir/?p=15066

بدون دیدگاه

پاسخ دهید

فیلدهای مورد نیاز با * علامت گذاری شده اند