شهود در معماری؛ گفتن ناگفتنی

علی نقوی نمینی
کمتر از یک دقیقه390

Intuition in Architecture; Saying the Unspeakable | Ali Naghavi Namini

This study attempts to explain how intuitive matter in architectural design operates through the use of concepts such as method, inspiration, and especially scent and intuition. While architecture does not clearly differentiate between the sense of smell and the sense of intuition, the designer will surely be present somewhere in the middle and at both ends of this continuum.

جستار حاضر تلاشی است بر تشریح سازوکار امر شهودی در طراحی معماری با گذر بر مفاهیمی چون روش و الهام و به‌خصوص شم و شهود. مرز بین شم و شهود، دست‌کم در معماری، چندان واضح نیست ولی طراح حتماً جایی میان این دو و در هر دو حد آن حاضر خواهد بود.


منبع عکس: mvrdv.com

لینک کوتاه
https://koochemag.ir/?p=15035

بدون دیدگاه

پاسخ دهید

فیلدهای مورد نیاز با * علامت گذاری شده اند