رخداد الهام

علی ابهری
01:291410

The emergence of intuition; a conversation between Ali Abhari and Ali Naqvi Namini about intuition and inspiration in architectural

It is perhaps the most enigmatic concept in architectural design to combine inspiration and intuition. Other scholars reject their influence and significance, deeming their inclusion in the thematic literature of the design process to be exaggerated. These concepts are considered important by those who have experienced them; however, they are denied by those who have not. By reviewing some professional experiences, we will examine how intuition and inspiration play a role during the design process.

الهام و شهود شاید رازآمیزترین مفاهیم درگیر در فرایند طراحی معماری هستند. کسانی که تجربه‌اش کرده‌اند، این مفاهیم را مهم‌ترین بخش فرایند می‌دانند و برخی دیگر به‌کلی منکر تأثیر و اهمیت‌شان هستند و پرداختن به نقش این مفاهیم را در ادبیات موضوعی فرایند طراحی اغراق‌شده ارزیابی می‌کنند. این گفت‌وگو با مرور برخی تجارب حرفه‌ای، رمزگشایی از شهود و الهام و نقش‌شان در فرایند طراحی را موردبررسی قرار می‎دهد.


منبع عکس: مهندسین مشاور نگین شهر آینده (نشا). nesha.co

لینک کوتاه
https://koochemag.ir/?p=15051

بدون دیدگاه

پاسخ دهید

فیلدهای مورد نیاز با * علامت گذاری شده اند