Becoming Urban Cyclists: From Socialization to Skills

محمد نظرپور
02:281010

دوچرخه‌سوار شهری «شدن» تنها در ارتباط با کسب مجموعه‌ای از مهارت‌های فنی برای راندن دوچرخه نیست؛ چگونگی حفظ تعادل و حرکت در لابه‌لای ماشین‌ها و…، بلکه این شدن به معنای دگردیسی فهم و درک افراد از فضا، زمان و شهرشان نیز محسوب می‌شود. دوچرخه‌سواری به‌مثابۀ کنشی سرشار از معانی و مضامین عمیق انسانی در مواجهه با «دیگری» جاندار و بی‌جان است؛ تجربۀ زیسته‌ای که منجر به کشف مکان‌های جدید، احساسات و عواطف جدید جسمی و روحی در ارتباط با محیط، خود، دیگران و اشیا می‌شود. «دوچرخه‌سوار شهری شدن» کتابی است در تأکید بر چنین جنبه‌هایی از دوچرخه‌سواری. اینکه چگونه می‌توانیم فرایند «دوچرخه‌سوار شدن» را در مورد ادراکات، تجربیات زیسته، اعمال و هویت‌ها درک کنیم؟ آیا مهارت‌ها و دانش مربوط به اشکال مختلف اجتماعی شدن در ارتباط با این شیوۀ جابه‌جایی اهمیتی دارد؟ و از تفاوت‌های جغرافیایی و جامعه‌شناسانه چه چیزهایی برای تسهیل دوچرخه‌سواری شهری می‌توانیم بیاموزیم؟

این کتاب تلاش می‌کند تا نشان دهد چگونه افراد فرایند دوچرخه‌سوار شدن را تجربه می‌کنند. مجموعه‌ای از نویسندگان با کاربست چشم‌اندازهای مختلف حوزۀ فنی- تکنیکی و حوزۀ فرهنگی- اجتماعی سعی می‌کنند تا زوایای مختلف این شدن را در زمینه‌های مختلف نشان دهند؛ توصیف این است که چه کسی می‌تواند دوچرخه‌سوار شهری باشد و چگونه؛ و این خود چگونه به شکل‌گیری هویت‌ها، ادراکات و بروز کنش‌های خاص منجر می‌شود. کتاب خروجی کارگاهی است که در لیون فرانسه با حضور پژوهشگران مختلف با زمینه‌های متفاوت (جامعه‌شناسی، انسان‌شناسی و جغرافیا) به مطالعۀ دوچرخه‌سواری شهری در کشورهای مختلف (استرالیا، فرانسه، آلمان، سوئیس و انگلستان) با استفاده از روش‌های متنوع کمی و کیفی پرداختند.

کتاب مشتمل بر نه فصل است که مبتنی بر رویکرد زندگی‌نامه سعی می‌کند تا جنبه‌های مختلف اجتماعی شدن به‌واسطۀ دوچرخه‌سواری را تشریح کند. این کتاب برای هرکسی که به دنبال درک فرایند دوچرخه‌سوار شدن در زمینه‌های مختلف اجتماعی- فضایی و آشنایی با روش‌های مختلف تحقیق دربارۀ دوچرخه‌سواری شهری است، جذاب خواهد بود و همچنین منبعی غنی برای آشنایی با فرهنگ دوچرخه‌سواری در شهرها و کشورهای مختلف است. تقاطع دوچرخه با مضامین متکثر محیطی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی از آن ابژه‌ای پیچیده ساخته است که این کتاب سعی می‌کند به آن پردازد.

لینک کوتاه
https://koochemag.ir/?p=14334

بدون دیدگاه

پاسخ دهید

فیلدهای مورد نیاز با * علامت گذاری شده اند