نتایج فراخوان جستارنویسی «معماران چرا و چگونه بنویسند؟»

03:002610

به نام خدا

بیانیۀ هیئت‌داوران فراخوان جستارنویسی با موضوع «معماران چرا و چگونه بنویسند؟»

نوشتن حلقۀ گمشدۀ حرفه معماری است و ننوشتن که همواره از زمان برداشته شدن اولین گام‌های این رشته و در طول تاریخ شکل‌گیری آن، بخش تفکیک‌ناپذیر و همزاد این حوزه تلقی می‌شده، به حاشیه رانده شده است. ضرورت به رشتۀ تحریر درآوردن فعالیت حرفه‌مندان این حوزه با کاهش سرانۀ مطالعه کم‌رنگ شده و با به قدرت نشستن رسانه‌های جمعی، واپسین روزهای حیات خود را تجربه می‌کند و هرروز بیش از گذشته با تبعات جبران‌ناپذیری همچون استفاده‌های سوداگرانه جلوه می‌نماید که در آن منافع جمعی را نادیده می‌گیرند و افت کیفیت زندگی مردمان را به همراه دارند.

از این‌رو بر آنیم تا با گوشزد کردن ضرورت این مهم، فضایی برای بحث و تبادل اندیشه‌ها، اشتراک تجربه‌ها، افکار و توانمندی‌های متقابل، پرداختن به ارائۀ دستاوردها و بحث پیرامون تجارب در قالب واژگان فراهم شود که از نیازهای مهم و غیرقابل‌انکار جامعۀ معماری است. همچنین در تلاشیم تا به‌واسطۀ فراخوان‌هایی ازاین‌دست، بستری برای ارتقای نگارش به سبک جستار‌نویسی با هدف ایجاد پل‌ ارتباطی بین مطالعات کتابخانه‌ای و روایت اطلاعات زندگی واقعی از یک‌سو و تسهیل خوانش متن برای مخاطبان عمومی و غیرمتخصص از سوی دیگر، در این حوزه و برای این جامعه تعریف شود تا با مواجهۀ انتقادی با مقالات، گامی برای حفظ و ارتقای بنیان‌های علمی این رشته برداریم.

پس از پایان مهلت قانونی ارسال جستارها در تاریخ 18 تیرماه 1402، در مجموع دوازده جستار به دفتر نشریه ارسال شد. داوری جستارها با در نظر گرفتن حفظ اصول جستار‌نویسی، استدلال‌های شخصی، سلیقه‌ها و تجربه‌های فردی نویسندگان، توسط هیئت‌داوران رتبه‌بندی شد و گزینش آن‌ها در دو مرحله، مرحلۀ اول از تاریخ 21 تا 27 تیرماه و مرحلۀ دوم از تاریخ 27 تا 28 تیرماه 1402 انجام شد.

معیارهای داوری:

  1. داشتن مهارت‌های پایه‌ای در نگارش، تسلط به ظرافت زبان و اهمیت علمی و آکادمیک متن در توجه هم‌زمان به متنیت خلاقانه و نوآورانه و توجه به زیبایی سیاق متن.
  2. صراحت، سادگی و شفافیت متن علی‌رغم جذابیت ژورنالیستی با توجه به پلتفرم منتشرکنندۀ جستار و توجه به تفاوت‌های این جنس نوشتن با انواع دیگر نوشتار.
  3. ارائۀ تحلیل بین‌رشته‌ای و چندجانبه در پاسخ به مسئله، توجه به گستردگی این حرفه و تعمق در هر سه برهۀ گذشته، حال و آینده.
  4. نحوۀ طرح بحث و شیوۀ استدلال و توان تحلیلی متن با توجه به موضوع و توجه به هر دو عرصۀ شکلی و محتوایی با اولویت قرار دادن ابعاد مفهومی و تناسب آن با مسئلۀ مطرح‌شده در فراخوان.
  5. باور‌پذیر بودن روایت جستار در انطباق با هدف جستار، قابل‌اتکا بودن فرضیه‌ها، بیان تحلیلی- استدلالی مطالب با توجه به ویژگی‌های جستارنویسی در مقابل سبک‌های دیگر نوشتن.
  6. اعتبار ارجاعات، صحت نتیجه‌گیری‌ها از ارجاعات و نحوۀ ربط و بسط مطالب به یکدیگر.

امضاکنندگان:

محمدسعید ایزدی، مرتضی میرغلامی، علی ابهری، شورش عابد، علی اکبری

 

برای مشاهدۀ نتایج فراخوان کلیک کنید.

لینک کوتاه
https://koochemag.ir/?p=14193