نظریه در زمانه دانش-‌بنگاه

علیرضا خادم
کمتر از یک دقیقه1490

Theory in the age of knowledge-business | Alireza Khadem

Is there any significance to discussing and writing about theory at this point in history? City Scan Alley’s theoretical underpinnings section is not intended to provide a definitive answer to this inquiry, as such an effort would inevitably involve a struggle with the question itself.

امروز و در این لحظه، در اکنون تاریخی ما، گفتن از نظریه و نوشتن دربارۀ آن چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟ هدف اصلی بخش مبانی نظری در فصل سیتی اسکن کوچه نه معطوف به یافتن پاسخ این پرسش که ازقضا نوعی تلاش برای کلنجار رفتن با آن خواهد بود.

لینک کوتاه
https://koochemag.ir/?p=13481

بدون دیدگاه

پاسخ دهید

فیلدهای مورد نیاز با * علامت گذاری شده اند