فضای بازی: رکن بنیادین معماری و شهر مبتنی بر فطرت انسانی

علی اکبری
کمتر از یک دقیقه1890

Play space: the cornerstone of architecture and the city based on human nature | Ali Akbari

One of the most efficient mechanisms to solve the problems of today’s cities is to redefine the concept of a child-friendly city based on the kind of worldview and ideology that makes human nature conducive to the development of values.

یکی از کارآمدترین سازوکارهای برون‌رفت از مسائل شهرهای امروز، بازتعریف مفهوم شهر دوستدار کودک مبتنی بر آن نوع از جهان‌بینی و ایدئولوژی است که فطرت انسانی را محمل تکوین ارزش‌‌ها قرار دهد.


عکاس: آرش نقی زاده

لینک کوتاه
https://koochemag.ir/?p=11771

بدون دیدگاه

پاسخ دهید

فیلدهای مورد نیاز با * علامت گذاری شده اند