قدم‌های زنانه در خیابان‌های شهر

تحریریه کوچه
کمتر از یک دقیقه1430

Steps of women in the city streets | Azin Pishva

W hen I was a child, loneliness meant leaving my mother’s hand and getting lost. In adolescence, walking alone in the city meant self-humiliation and anxiety. When I was young, my friends and I barricaded the city, but now I interact with it.

در کودکی تنها ماندن در شهر به معنی رها کردن دست مادر و گم‌شدگی بود. در نوجوانی تنها قدم زدن در شهر برابر بود با تحقیر و اضطراب مدام نسبت به خویشتن. در اوایل جوانی شهر در سیطرۀ قدرت من و گروه دوستانم بود؛ اما حالا در میان‌سالی زنی هستم در تعامل با شهر.


عکاس: علی رفیعی

لینک کوتاه
https://koochemag.ir/?p=11901

بدون دیدگاه

پاسخ دهید

فیلدهای مورد نیاز با * علامت گذاری شده اند