عصیان بدن‌های رام‌شده: زن، زندگی و آزادسازی فضا

تحریریه کوچه
کمتر از یک دقیقه7750

Rebellion of tamed bodies: Woman, life and space liberation | Tahereh Jorkesh

Living in a city with a monophonic masculine discourse is paradoxical and a topic for debate regarding accessibility and women’s participation in public life. As women attempt to assert themselves in the public sphere, patriarchal ruling systems push them into the private sphere.

شهر به مکانی پرتناقض با گفتمان تک‌صدایی مردانه همراه با مناقشاتی بر سر دسترسی و حضور زنان در فضای عمومی بدل شده است. از یک‌سو نظام حاکم مردسالار سعی دارد زنان را به عرصۀ خصوصی سوق دهد و از سوی دیگر، شاهد چانه‌زنی و مقاومت زنان برای تحمیل خود به فضا هستیم.


نام اثر: آزادی، اثر مهدی دشتی، 1396

لینک کوتاه
https://koochemag.ir/?p=11893

بدون دیدگاه

پاسخ دهید

فیلدهای مورد نیاز با * علامت گذاری شده اند