سه زن/ سه فضای عمومی/ سه دوره تاریخی

حسین بختیاری
کمتر از یک دقیقه4370

Three women, three public spaces, three historical periods | Hossein Bakhtyari

The present article examines women’s role in public space using three sub-narratives to reflect social conditions in three periods: Qajar, Pahlavi, and post-revolution.

در این جستار با استفاده از سه خُرده روایت در سه دورۀ تاریخی سعی بر آن شده است تا نقش زن در فضای عمومی مورد بررسی قرار گیرد تا بدین‌وسیله زن آینه‌ای باشد برای بازتاب شرایط اجتماعی جامعه در دوران قاجار، پهلوی و بعد از انقلاب.

لینک کوتاه
https://koochemag.ir/?p=11878

بدون دیدگاه

پاسخ دهید

فیلدهای مورد نیاز با * علامت گذاری شده اند