زن، شهر، مجسمه

تحریریه کوچه
کمتر از یک دقیقه1490

Woman, City, Sculpture | Negar Naderipour

Citizens’ lives are determined by the concept and limitations of the public sphere, which illustrates civil and social freedoms. Using urban art for ideological and propaganda purposes is one of Iran’s most serious challenges. Meanwhile, female sculptors face additional challenges.

مفهوم و حدودوثغور فضای عمومی نمایانگر آزادی‌های مدنی و اجتماعی است و نقشی تعیین‌کننده در زندگی شهروندان دارد. استفاده از هنر شهری برای مقاصد ایدئولوژیک و تبلیغاتی، یکی از مهم‌ترین آسیب‌ها و چالش‌ها در ایران است. در این میان کار برای مجسمه‌سازان زن با موانع مضاعفی روبه‌روست.


عکاس: نانا برقانی

لینک کوتاه
https://koochemag.ir/?p=11899

بدون دیدگاه

پاسخ دهید

فیلدهای مورد نیاز با * علامت گذاری شده اند