بر گسل یا بر مدار اخلاق و برابری؟

تحریریه کوچه
کمتر از یک دقیقه1430

Do we stand on the axis of fault or on the axis of ethics and equality? | Zeynab Nasiri

very citizen has a right to participate in society, regardless of the inequalities in access to urban infrastructure, opportunities, and possibilities. It is believed that the violation of this right, especially for women, is the biggest obstacle to women participating fully in society, economics, and politics.

امکان حضور هر شهروند در سطح جامعه، به‌دور از نابرابری‌های دسترسی به زیرساخت‌ها، امکان‌ها و فرصت‌های شهری امری ضروری است. نقض این حق شهروندی، به‌ویژه در مورد زنان که متأسفانه در جزء تا کل شهر رخ داده است، مانع اصلی مشارکت فعال فردی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تلقی می‌شود.


عکاس: علیرضا خطیبی

لینک کوتاه
https://koochemag.ir/?p=11897

بدون دیدگاه

پاسخ دهید

فیلدهای مورد نیاز با * علامت گذاری شده اند