بازی کودکان در بافت‏‌های ناکارآمد شهرها

تحریریه کوچه
01:0051790

Playing of the Children in Underutilized Urban Fabrics | Mehrnaz Attaran

We try to study children’s games’ situation concerning the importance of play and the excessiveness of urban rot in this essay; except for the dynamic presence of children in such urban parts, sometimes harmful games such as acting like addicts, self-chopping games (knife games), and gambling. On the other hand, the subsistence of recognized institutions as a basis for relatable games faces serious doubts.

با توجه به اهمیت بازی برای کودکان و گستردگی روزافزون بافت‏‌های ناکارآمد شهری در این جستار، به وضعیت بازی کودکان در این بافت‏‌ها پرداخته شده است. به‌جز حضور پویای کودکان در این بافت‏‌ها، گاهی بازی‏‌هایی منفی شامل معتادبازی، خون‌بازی و شرط‏‌بندی ترویج می‌‏یابد. از طرفی، حیات نهادهای مردمی که بستری برای بازی‏‌های متناسب آ‌ن‌هاست، با تردید روبه‌روست.


عکاس: آرمین موحدی

لینک کوتاه
https://koochemag.ir/?p=11807

بدون دیدگاه

پاسخ دهید

فیلدهای مورد نیاز با * علامت گذاری شده اند