ایجاد فضاهای عمومی امن و توانمند در شهر با حضور زنان و دختران

تحریریه کوچه
01:0051490

Incorporating women and girls into powerful, safe spaces; is this a global issue or a local one? | Maryam Bahadori

Violence in public spaces and cities has become a part of women and girls’ everyday lives, hindering their access to and actualization of their right to the city. This article aims to introduce “safe cities” and “safe public spaces”, as well as to highlight local initiatives as a valuable resource for the five consultative assemblies.

خشونت در فضاهای عمومی و شهرها تبدیل به بخشی از زندگی روزمرۀ زنان و دختران شده و در واقع مانع از دسترس‌پذیری و تحقق حق بر شهر است. هدف، معرفی این موضوع به‌صورت یک مسئلۀ مهم جهانی و برجسته و همچنین معرفی اقدامات محلی به‌عنوان پایگاه مهم داده برای این مجامع مشورتی پنج‌گانه تاکنون پرداخته و نتایج آن بیان می‌شود.


عکاس: پویا

لینک کوتاه
https://koochemag.ir/?p=11898

بدون دیدگاه

پاسخ دهید

فیلدهای مورد نیاز با * علامت گذاری شده اند