تهران،شهر جنسـیت‌زده؛ مادری کردن با اعمال شاقه

تحریریه کوچه
کمتر از یک دقیقه1390

Tehran, As a Sexist City: Motherhood with Servitudes | Nafiseh Zarekohan

An equal city is a desire for a utopia for citizens based on women’s presence in the city and fair access to urban spaces and services. Although Tehran’s urban spaces are vast and stimulating, they are also potent in strangeness, insecurity, and fear. You step into these roles as an expectant mother or a mother of a child.

مسئلۀ حضور زنان در عرصه‌های شهری و دسترسی عادلانه به فضاها و خدمات شهری در درون رهیافت‌هایی چون حكمرانی خوب شهری و شهرسازی انسان‌گرا بسیار مورد تأکید قرار گرفته است و شهر برابر برای شهروندان به‌عنوان یک آرمان‌شهر مطرح می‌شود؛ در کلان‌شهرهایی همچون تهران فضاهای شهری اگرچه بسیار بزرگ و برانگیزاننده‌اند، اما درعین‌حال سرشار از غریبگی، ناامنی و هراس‌اند و این غریبگی و هراس وقتی بیشتر می‌شود که شما به‌عنوان یک زن باردار یا مادر یک کودک در آن پای بگذارید.

 

KOOCHE13-Nafiseh Zarehkohan-01

لینک کوتاه
https://koochemag.ir/?p=11467

بدون دیدگاه

پاسخ دهید

فیلدهای مورد نیاز با * علامت گذاری شده اند