سنگ، بتن، شیشه… تو باختی!

بابک جلیلی‌نیا
کمتر از یک دقیقه1270

Stone; Concrete; Glass… You lost! A Social Attitude towards the Game and its Place in the Form of Today’s | Babak Jalilinia

We are winners or losers in a bipolar society and in the games that emerge from urban life. We are either a wolf or a lamb, a thief or police. A bipolar society forces us to contest and convert it to competition and dissolves the pleasure of play. The necessity of lead is survival, and the survival precondition is to be mighty.

در جامعۀ دوقطبی، در بازی‌های زاییده از بافت شهر، ما یا بَرنده‌ایم یا بازنده؛ یا گُرگیم یا گوسفند؛ یا دزدیم یا پلیس؛ اجتماع دوقطبی با از بین بردن لذت‌بخش‌بودن بازی، پدیدۀ رقابت را به وجود آورده و آن را تبدیل به مسابقه می‌کند. شرط سبقت، بقاست و شرط بقا، قدرت!

KOOCHE13-Babak Jalilinia-01

لینک کوتاه
https://koochemag.ir/?p=11486

بدون دیدگاه

پاسخ دهید

فیلدهای مورد نیاز با * علامت گذاری شده اند