یک روایت، دو شهر

علی ابهری
کمتر از یک دقیقه2230

A narration, two cities | Ali Abhari

Watching the White Nights, a movie by Farzad Motamen based on a short story by Fyodor Dostoevsky is a perfect excuse to see Tehran in the 80s. But comparing the story with the movie shows us that the narration takes the originality, not the cities where the stories took place.

تماشای دوبارۀ شب‌های روشن، فیلم فرزاد مؤتمن، مقتبس از داستانی با همین نام از داستایفسکی، بهانه‌ای است برای دیدن تهران دهۀ هشتاد خورشیدی. مقایسۀ فیلم و قصۀ نویسندۀ روس، چیز دیگری می‌گوید: اصالت با روایت است، نه شهرهایی که ماجرا در آن‌ها رخ داده.

لینک کوتاه
https://koochemag.ir/?p=11003

بدون دیدگاه

پاسخ دهید

فیلدهای مورد نیاز با * علامت گذاری شده اند