کوچه دوازدهم- تهران

04:0069590

تهران، شهری سرشار از داستان‌های ناگفته؛ شهری که در اوج ترس، آرزوست؛ شهر تناقض‌ها؛ شهری که تجربۀ حضور در آن، لمس هم‌زمان شکست و امید، آلودگی و حیات، خشکی و سرزندگی، روشنی و تاریکی، فرصت و تهدید، گذشته و آینده و آغاز و پایان است. برای تهران می‌نویسیم، برای کلان‌شهری که سال‌هاست در سکوت فریاد می‌زند.

سرمقاله

 • تهران/ شهری که باید آن را دوست داشت | مرتضی خیاط پور نجیب

فلش بک

 • پرسه در تهران؛ پرواز خیال بر زمینۀ شهر خاکستری | آران جاویدانی
 • تهران دیگر کلان‌شهر نیست | محمد منصور فلامکی
 • تهرون؛ گلنار با شرمی شیرین | علی کاظمیان
 • تهران من! افق‌‌های روشنت کو؟ | ترانه یلدا

سیتی اسکن

 • صدای پای آب | احمد مسجدجامعی
 • بحران آب و قنات‌هایی که به هرزاب می‌روند | اسکندر مختاری طالقانی
 • احیای تهران؛ نوسازی و بازآفرینی و احیای بافت فرسوده و ناپایدار | سید محمد بهشتی
 • «حفره‌های زندگی‌آفرین»؛ بناهای قدیمی، چراغ‌های روشن جان تهران | بنوشه فرهت
 • مرگ تدریجی زندگی در بافت تاریخی تهران | سولماز شمشیری
 • حل معضل اصلی تهران در گروی حل ریشه‌ای ترافیک | سهراب مشهودی
 • آلودگی تهران و تخریب فعال زندگی ایرانی در چنبرۀ ساختارهای کژکارکرد | احسان رنجبر
 • مسئلۀ قدیمی تمرکزگرایی تهران | حسین ایمانی جاجرمی
 • توزیع متوازن جمعیت، بنیان توسعۀ پایدار شهری | علی اکبری
 • سامان‌دهی پایتخت یا انتقال آن؟ هیچ‌کدام! | سید هادی حسینی
 • آلیس در هزارتوی عجایب مشارکت شهروندان | طاهره جورکش
 • توسعۀ محلی مبتنی بر مشارکت مردمی، راهبرد اصولی به شهر پایدار | شیما صادق‌زاده نظری
 • شهر؛ منظر آب‌وجارو | گیتی صفرزاده
 • تهران، ابرشهری رو به افول در برابر تغییرات اقلیمی | سولماز حسینیون
 • بحران تهران؛ فروپاشی متروپلِ «کلان‌شهر تهران» | احمد سعیدنیا
 • تخریب دائمی ساختمان‌های کم‌ارتفاع در تهران | گیتی اعتماد
 • بی‌مسئولیت؛ جستاری در باب ادارۀ مسئولانۀ شهر | جعفر قوام‌دوست
 • معلولیت در منگنۀ ستم سیستماتیک | محمدکریم آسایش
 • شهر؛ صورتی بالقوه از مدینۀ فاضله | زهرا عباسعلی
 • غیررسمیت و باورهای اسطوره‌ای پیرامون آن | علیرضا خادم

سیتی اسکوپ

 • یک روایت، دو شهر | علی ابهری

چاپخانه | حمیده گرروسی، علی ابهری

این‌سیتی

 • دربارۀ آنچه برای «خود» و «دیگری» تدارک می‌بینی | آزاده خاکی قصر
 • سؤال هیجان‌انگیزی مطرح شده بود! | علی شیخ‌الاسلام
 • اتاق روبه‌رو؛ از دو زاویه | بهزاد اتابکی
 • اتاق روبه‌رو، آینه‌ای روبه‌روی ما | محمد عرب
 • حوالی تجریش | حسین بختیاری

 

لینک کوتاه
https://koochemag.ir/?p=10723