خانه امروز: سناریویی که بازنویسی نشد و سکانس‌هایی که تعریف نشد

مهری آقاجانی رفاه
01:163070

Contemporary houses: incomplete scripts and undefined sequences | Mehri Aqajani Refah

We need a new perspective to discover the valuable patterns of historical houses; those houses are the past heritage. We must implement those patterns in the architecture of our modern houses and apartments. We need a perspective to collect the fragmented script of the scenario of the historic house. That perspective can present the examined definition of the mutated concept of home.

برای ادراک و بازیابی الگوهای ارزشمند و حیات‌بخش به معماری خانه‌های تاریخی که در طی سالیان متمادی به‌عنوان میراثی گران‌بها بر جای مانده است و به دنبال آن، به‌کارگیری قواعد و الگوهای فاخر و کیفی آن‌ها در معماری خانه‌ها و آپارتما‌ن‌های امروزی، نیاز به شکل‌گیری نگاهی جدید است تا سناریوی واحدی که سکانس‌های خانۀ قدیمی را به هم پیوند زده است مورد بررسی قرار داده و معنای دگرگون‌شدۀ خانه را مکاشفه و واکاوی کند.


عکاس: امین علی جانلو

لینک کوتاه
https://koochemag.ir/?p=9368

بدون دیدگاه

پاسخ دهید

فیلدهای مورد نیاز با * علامت گذاری شده اند