آپارتمان؛ چهاردیواری دیگر اختیاری نیست

الهام فخاری
کمتر از یک دقیقه6410

A man’s home is no longer his castle! | Elham Fakhari

It has been a long time since we no longer chose our houses. Houses are no longer built for long-term settlement but short-term accommodation. Deciding the apartment lifestyle in the previous generation and its necessity in our age is the main issue of many metropolises.

دیرگاهی است که ما خودمان خانه‌مان را انتخاب نمی‌کنیم. خانه‌ها دیگر برای ماندن ساخته نمی‌شوند، بلکه برای دست‌به‌دست شدن سرهم‌بندی می‌شوند. انتخاب آپارتمان‌نشینی در دهه‌های پیشین و اجبار آن در دهه‌های کنونی، مسئلۀ بسیاری از کلان‌شهرهای امروزی است.


عکاس: دانیال پایمرد

لینک کوتاه
https://koochemag.ir/?p=9384

بدون دیدگاه

پاسخ دهید

فیلدهای مورد نیاز با * علامت گذاری شده اند