روایت زمین و خانه در چهار پرده

علی نقوی نمینی
01:0011510

The tale of land and house in four acts | Ali Naghavi Namini

Contrary to our old houses, we can no longer tolerate being stuck in cage-like habitations following the accumulation of dwellings in our crowded cities and low quality of life. The passion of a so-called “house of authority” induces us to rebel. Still, there is a faint glow of hope to re-narrate the tale of home.

در پی تلنبار شدن آپارتمان‌ها در شهر شلوغ و از کف رفتن کیفیات زیستی که در خانه‌های قبلی‌مان داشتیم، دیگر تحمل حبس در ناسکونتگاه‌ها به سر آمده [است]. سودای «خانه‌های اختیار»، ما را به نفی آنچه هست وا‌می‌دارد؛ شاید بتوان قصۀ خانه را از نو روایت کرد.


عکاس: امیرحسین میرمعینی

لینک کوتاه
https://koochemag.ir/?p=9432

بدون دیدگاه

پاسخ دهید

فیلدهای مورد نیاز با * علامت گذاری شده اند