کاخ‌هایی برای مردم

ناصرالدین غراب
کمتر از یک دقیقه3710

Palaces for the people: how social infrastructure can help fight inequality, polarization, and the decline of civic life | Naseroddin Ghorab

کتاب «کاخ‌هایی برای مردم»، درک و فهم ما را از کاربری‌ها، سازه‌های شهری، فضاها و مکان‌های فیزیکی و کالبدی تغییر می‌دهد و به ما می‌فهماند که در هر محیط اجتماعی باید هرگونه سامان فیزیکی را نوعی سامان اجتماعی بالقوه و نیز بالفعل در نظر بگیریم. این کتاب به‌جای اقدامات رادیکال، شالوده‌شکن و بنیادگرایانه در مبارزه و کشمکش با عواقب ناشی از نابرابری‌ها در قدرت و ثروت در جامعۀ مدرن، راه دیگری را در پیش می‌گیرد: «توسعۀ زیرساخت‌های اجتماعی».

لینک کوتاه
https://koochemag.ir/?p=9073

بدون دیدگاه

پاسخ دهید

فیلدهای مورد نیاز با * علامت گذاری شده اند