مردم و زیرساخت اجتماعی، توضیحی مفهومی

حسین ایمانی جاجرمی
کمتر از یک دقیقه5810

People and social infrastructure; a conceptual definition | Hossein Imani Jajarmi

The polarized societies and the spatial inequalities in contemporary cities lead the awakened minds to the importance of spaces and locations; the outcome is the creation of friendly relations and, providing repetition, result in stable friendships.

قطبی شدن اجتماعات و افزایش نابرابری‌های فضایی در شهرهای امروز، ذهن‌های بیدار را متوجه اهمیت فضاها و مکان‌ها می‌کند و موجب ایجاد روابط آشنایی و در صورت تکرار، دوستی‌های پایدار می‌شود.


عکس: آرشیو کافه لمیز

لینک کوتاه
https://koochemag.ir/?p=9007

بدون دیدگاه

پاسخ دهید

فیلدهای مورد نیاز با * علامت گذاری شده اند